Новости

Информација за фармацеуте

У интересу стандардизовања поступка прања лабораторијског посуђа, који се скоро свакодневно спроводи у већини апотека, АСКВА је израдила примјер процедуре за прање лабораторијског посуђа. Ову процедуру, као и примјере других… Више детаља »

Свјетски дан сигурности пацијената

Сигурност пацијента је одсуство спречиве штете за пацијента током процеса пружања здравствене заштите и смањење ризика од непотребне штете на прихватљиви минимум. Прихватљиви минимум односи се на колективне појмове… Више детаља »

Обавјештење за здравствене установе

Дана 6.5.2020. године в.д. директор Агенције за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите Републике Српске г. Бојан Лукић одржао је састанак са предсједником Коморе доктора стоматологије Републике… Више детаља »

Упутствo зa спрeчaвaњe ширeњa нoвoг вирусa кoрoнa зa aпoтeкe

Mинистaрствo здрaвљa и сoциjaлнe зaштитe Рeпубликe Српскe, JЗУ Институт зa jaвнo здрaвствo Рeпубликe Српскe, Aгeнциja зa сeртификaциjу, aкрeдитaциjу и унaпрeђeњe квaлитeтa здaрвствeнe зaштитe Рeпубликe Српскe и Фaрмaцeутскa… Више детаља »

Акредитација болнице из Приједора према акредитационим стандардима за породилишта - пријатеље беба

Болници из Приједора додијељен сертификат за акредитацију службе за гинекологију и акушерство према акредитационим стандардима за породилишта - пријатеље беба, кроз УНИЦЕФ-ов пројекат подршке здравственом систему Републике… Више детаља »

Aктивности АСКВА-е на пољу сертификације у периоду јули - септембар 2018. године

Преглед програма сертификације јавних и приватних здравствених установа за период јули – септембар 2018. године представљен је у табели испод. Оцјењивачи Агенције обавили су 22 вањска оцјењивања као и предоцјењивачке посјете за… Више детаља »