Свјетски дан сигурности пацијената 2023

Свјетски дан сигурности пацијената 2023. године обиљежава се 17. септембра и посвећен је теми „Ангажовање пацијената за сигурност пацијената“ и слогану „Оснажимо глас пацијената“, те има за циљ да утиче на све заинтересоване стране, укључујући пацијенте, породице, креаторе политика, лидере како би заједничким дјеловањима радили на осмишљавању здравствених политика и сигурносних интервенција које заиста одражавају потребу и жеље пацијената повећавајући сигурност здравствене заштите глобално.

Свјетски дан сигурности пацијената је један од глобалних дана јавног здравља и чврсто утемељен на основном принципу медицине „Прво не нашкоди“. Установљен је 2019. године од стране Седамдесет друге Свјетске здравствене скупштине усвајањем резолуције WHА.72.6 „Глобално дјеловање на сигурност пацијената“. Његови циљеви били су повећање свијести и ангажовање јавности, унапређење глобалног разумијевања и рад на глобалној солидарности и дјеловању држава чланица како би се побољшала сигурност пацијената. Ангажовање пацијената је уграђено и у Резолуцију WHА.72.6 „Глобално дјеловање на сигурност пацијената“ и „Глобални акциони план за сигурност пацијената 2021-2030“.

Циљеви Свјетског дана сигурности пацијената 2023. године су:

  • Подићи глобалну свијест о потреби за активним ангажовањем пацијената, њихових породица и пружалаца његе у свим окружењима и на свим нивоима здравствене заштите како би се побољшала сигурност пацијената,
  • Укључити креаторе политика, лидере у здравству, здравствене раднике и његоватеље, удружења пацијената, цивилног друштва и друге заинтересоване стране у настојањима да се пацијенти и њихове породице ангажују у политикама и праксама  за сигурнију здравствену заштиту,
  • Оснажити пацијенте и њихове породице да се активно укључе у своју здравствену заштиту и у унапређење сигурности здравствене заштите.
  • Заговарати хитну акцију на ангажовању пацијената и њихових породица у складу са Глобалним акционим планом за сигурност пацијената 2021-2030, коју треба да предузму сви партнери.

Кроз слоган „Оснажимо глас пацијената“ Свјетска здравствена организација позива све заинтересоване стране да предузму неопходне мјере како би се осигурало да пацијенти буду укључени у формулисање политика, заступљени у структурама управљања, укључени у заједничко дизајнирање стратегија сигурности те да су активни партнери у својој здравственој заштити. Ово се може постићи само обезбјеђењем платформи и могућности за различите пацијенте, породице и заједнице да подигну свој глас, изразе забринутост, очекивања и жеље за унапређење сигурности, усредсређености на пацијенте, повјерења и правичности.

Извор: World Patient Safety Day 2023: Engaging Patients for Patient Safety (who.int)

Назад на Новости