Програм обуке руководилаца организационих јединица и одговорних лица за континуирано унапређење квалитета и сигурности здравствене заштите

На основу Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике Српске“ бр. 57/22) ЈУ Агенција за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите као надлежна установа обавља стручне, регулаторне и развојне послове у вези са процјеном и унапређењем квалитета и сигурности здравствене заштите. Наведеним Законом битно су измјењене и допуњене досадашње надлежности Агенције због чега Агенција има законску обавезу да спроведе обуку намијењену руководиоцима организационих јединица и одговорних лица за континуирано унапређење квалитета и сигурности здравствене заштите из здравствених установа. У вези са тим, министар здравља и социјалне заштите Републике Српске на приједлог Агенције је донио Програм обуке руководилаца организационих јединица и одговорних лица за континуирано унапређење квалитета и сигурности здравствене заштите који се може погледати овдје.

За сва питања контактирајте нас путем е маила office(at)askva.org или на број телефона 051/348-348.

Назад на Новости