Свјетски дан сигурности пацијента 2022.

Свака особа на свијету ће, у неком тренутку свог живота, узети лијек да спријечи или лијечи болест. Ипак, лијекови понекад узрокују озбиљну штету ако су неправилно складиштени, прописани, издати, примијењени или ако је надзор над њиховом примјеном недовољан.

Несигурне праксе употребе лијекова и медикацијске грешке водећи су узрок штете која се може избјећи у здравственој заштити широм свијета. Медикацијске грешке настају када слаби системи употребе лијекова и људски фактор као што је умор, лоши услови окружења или мањак особља, утичу на сигурност процеса употребе лијекова. То може довести до тешке озљеде пацијента, инвалидитета, па чак и смрти. Текућа пандемија COVID-19 значајно је погоршала ризик од медикацијске грешке и са њом повезане штете. У том контексту је „Сигурност лијекова“ одабрана за тему Свјетског дана сигурности пацијената 2022. године, са слоганом „Лијекови без штете“.

Глобална кампања реафирмише циљеве „Глобалног изазова сигурности пацијената: Лијекови без штете“ Свјетске здравствене организације која је покренута 2017. године. Кампања позива судионике да поставе  приоритете и предузму ране мјере у кључним областима повезаним са значајном штетом узрокованом лијековима за пацијенте, насталом због несигурне праксе употребе лијекова. То укључује високо ризичне ситуације, транзиције његе, полифармацију (истовремена употреба више лијекова) и лијекове који изгледају слично (енгл. „look-a-like“) или њихови називи звуче слично (енгл. „sound-a-like“). Кампања ће имати посебан фокус на посљедице пандемије COVID-19 на сигурност лијекова, с обзиром на озбиљно ремећење пружања здравствених услуга.

Свјетски дан сигурности пацијената један је од глобалних дана јавног здравља Свјетске здравствене организације. Установљен је 2019. године од стране Седамдесет друге Свјетске здравствене скупштине усвајањем резолуције WХА72.6 – „Глобално дјеловање на сигурност пацијената“. Његови циљеви су повећање свијести и ангажмана јавности, побољшање глобалног разумијевања и рад на глобалној солидарности и дјеловању држава чланица за унапређење сигурности пацијената и смањење штете за пацијенте.

Циљеви Свјетског дана сигурности пацијената 2022. године су:

  1. ПОДИЗАТИ глобалну свијест о великом терету штете узроковане лијековима због медикацијских грешака и несигурних пракси и ЗАГОВАРАТИ хитне мјере за унапређење сигурности лијекова.
  2. УКЉУЧИТИ кључне судионике и партнере у напоре да се спријече медикацијске грешке и смањи штета узрокована лијековима.
  3. ОСНАЖИТИ пацијенте и породице да буду активно укључени у сигурну употребу лијекова.
  4. НАДОГРАЂИВАТИ имплементацију „Глобалног изазова сигурности пацијената: лијекови без штете“ Свјетске здравствене организације.

Агенција за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите Републике Српске својим свакодневним радом улаже напоре у унапређење сигурности пацијената. Препознајући важност медикацијске грешке, као најчешћег узрока настанка спречивих нежељених догађаја у здравству, фокус рада кроз процес сертификације здравствених установа стављен је посљедњих година, између осталог, и на активности везане за смањење ризика од настанка медикацијске грешке. Сегменти процеса употребе лијекова (набавка, складиштење, прописивање, израда, издавање, примјена, надзор над примјеном) дефинисани су стандардима за сертификацију здравствених установа. Уочавање било каквих неусаглашености са захтјевима стандарда резултира приједлогом корективних мјера и давањем препорука за унапређење процеса употребе лијекова од стране оцјењивача Агенције.

Такође, представница Агенције (Весна Вујић-Алексић, др мед) је, у склопу Пројекта јачања сестринства у Босни и Херцеговини, као члан радне групе учествовала у изради Стандардних оперативних процедура у области здравствене његе на примарном нивоу здравствене заштите. Свој допринос је нарочито дала у изради стандардних оперативних процедура које се тичу сигурне примјене лијекова и које описују сигуран начин спровођења кључних корака процеса употребе лијекова на начин да се смањи ризик од настанка медикацијске грешке. Једна од стандардних оперативних процедура, процедура „Сигурна примјена лијека“, указује управо на важност познавања лијека, стандардизоване провјере да ли се ради о правом пацијенту, правом лијеку, правој дози, правом путу примјене, правом времену примјене, правом разлогу и правој документацији (примјена правила „7 П“) за сваки прописани лијек појединачно прије сваке примјене лијека, те упознавање пацијента о поступку прије примјене сваког лијека. Све наведене активности су управо апострофиране материјалима израђеним у оквиру кампање овогодишњег Свјетског дана сигурности пацијената. Надамо се да ће примјена ове и других стандардних оперативних процедура које се односе на сигурну употребу лијекова унаприједити сигурност лијекова и довести до тога да лијекови које пацијенти примјењују буду лијекови без штете.

Извор: https://www.who.int/news-room/events/detail/2022/09/17/default-calendar/world-patient-safety-day-2022

Стандардна оперативна процедура „Сигурна примјена лијека“:

Назад на Новости