Akreditacija Centra za fizikalnu rehabilitaciju u zajednici Ugljevik

Agencija za sertifikciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite RS sa velikim zadovoljstvom objavljuje vijest da je uspješno sproveden još jedan proces akreditacije, ovog puta Centra za fizikalnu rehabilitaciju u zajednici Doma zdravlja Ugljevik.

Nakon kvalitetno sprovedenih priprema i predocjenjivačke posjete registrovanih ocjenjivača Agencije organizovane u prvoj polovini jula 2011., prva vanjska posjeta ovoj ustanovi od strane ocjenjivača Agencije, koji su i sami zaposleni u drugim centrima za rehabilitaciju u zajednici u Republici Srpskoj, obavljena je 29.09.2011. tokom koje su ocjenjivači Agencije, koristeći metode ocjenjivanja koje uključuju razgovor sa članovima tima, pregled medicinske dokumentacije, uslova rada i opreme i anketiranje pacijenata, utvrdili da CBR Ugljevik u potpunosti ispunjava formalno-pravne zahtjeve propisane Pravilnikom o akreditaciji zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj kao i standarde opisane u Vodiču kroz akreditaciju za centre za rehabilitaciju u zajednici.

Prema izvještaju o vanjskom ocjenjivanju, koji su pripremili ocjenjivači Agencije, Komisija za akreditaciju ASKVA-e je sa zadovoljstvom donijela rješenje o dodjeli statusa akreditacije Centru za fizikalnu rehabilitaciju u zajednici Doma zdravlja Ugljevik.

Ovom prilikom Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta RS se zahvaljuje svim zaposlenima CBR Ugljevik i rukovodstvu DZ na naporima koje su uložili da bi se proveo ovaj postupak i pozivamo ih da zajednički i dalje radimo na unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj.

Nazad na Novosti