Акредитација Центра за физикалну рехабилитацију у заједници Угљевик

Агенција за сертификцију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите РС са великим задовољством објављује вијест да је успјешно спроведен још један процес акредитације, овог пута Центра за физикалну рехабилитацију у заједници Дома здравља Угљевик.

Након квалитетно спроведених припрема и предоцјењивачке посјете регистрованих оцјењивача Агенције организоване у првој половини јула 2011., прва вањска посјета овој установи од стране оцјењивача Агенције, који су и сами запослени у другим центрима за рехабилитацију у заједници у Републици Српској, обављена је 29.09.2011. током које су оцјењивачи Агенције, користећи методе оцјењивања које укључују разговор са члановима тима, преглед медицинске документације, услова рада и опреме и анкетирање пацијената, утврдили да ЦБР Угљевик у потпуности испуњава формално-правне захтјеве прописане Правилником о акредитацији здравствених установа у Републици Српској као и стандарде описане у Водичу кроз акредитацију за центре за рехабилитацију у заједници.

Према извјештају о вањском оцјењивању, који су припремили оцјењивачи Агенције, Комисија за акредитацију АСКВА-е је са задовољством донијела рјешење о додјели статуса акредитације Центру за физикалну рехабилитацију у заједници Дома здравља Угљевик.

Овом приликом Агенција за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета РС се захваљује свим запосленима ЦБР Угљевик и руководству ДЗ на напорима које су уложили да би се провео овај поступак и позивамо их да заједнички и даље радимо на унапређењу квалитета здравствене заштите у Републици Српској.

Назад на Новости