Akreditacija CMZ Derventa i CMZ Zvornik

Krajem 2013. godine završen je postupak akreditacije još dva centra za mentalno zdravlje u Republici Srpskoj u sklopu realizacije cilja „Promovisanje procesa akreditacije centara za mentalno zdravlje u Republici Srpskoj“ Projekta mentalnog zdravlja u BiH.

Akreditovani su Centar za mentalno zdravlje Doma zdravlja Derventa i Centar za mentalno zdravlje Doma zdravlja Zvornik kao posljednja dva centra od deset planiranih. Vanjske ocjene u postupku akreditacije organizovane su 27. novembra 2013. godine u CMZ Derventa i 25. decembra 2013. godine u CMZ Zvornik, kojima su prethodile intenzivne pripreme u ovim centrima i predocjenjivačke posjete organizovane krajem jula 2013. godine u CMZ Derventa i krajem novembra u CMZ Zvornik. Izvještajem su registrovani ocjenjivači Agencije potvrdili ispunjenost svih potrebnih uslova pa je komisija Agencije sa zadovoljstvom dodijelila status akreditacije timovima centara za mentalno zdravlje DZ Derventa i DZ Zvornik.

Tim Agencije zahvaljuje se direktorima i ostalom rukovodstvu DZ Derventa i DZ Zvornik, načelnicima CMZ Derventa dr Đurađu Petroviću i CMZ Zvornik dr Ireni Janjić, kao i svim članovima tima u ovim centrim na prepoznavanju značaja akreditacije u sistemu kvaliteta zdravstvene zaštite kao i na inicijativi i preduzetim naporima da se postupak akreditacija uspješno realizuje. Takođe se zahvaljujemo i vanjskim ocjenjivačima u postupku akreditacije CMZ na saradnji i pomoći u realizaciji postupka akreditacije timova CMZ.

U toku realizacije prve faze Projekta mentalnog zdravlja akreditovano je deset centara za mentalno zdravlje u Republici Srpskoj, čime je ispunjen plan predviđen definisanim aktivnostima sa Projektom mentalnog zdravlja u BiH. Očekuje se nastavak saradnje sa PMZ u BiH i u narednom periodu, sa ciljevima koje će, između ostalog, obuhvatiti i nastavak akreditacije centara za mentalno zdravlje.

Nazad na Novosti