Акредитација ЦМЗ Дервента и ЦМЗ Зворник

Крајем 2013. године завршен је поступак акредитације још два центра за ментално здравље у Републици Српској у склопу реализације циља „Промовисање процеса акредитације центара за ментално здравље у Републици Српској“ Пројекта менталног здравља у БиХ.

Акредитовани су Центар за ментално здравље Дома здравља Дервента и Центар за ментално здравље Дома здравља Зворник као посљедња два центра од десет планираних. Вањске оцјене у поступку акредитације организоване су 27. новембра 2013. године у ЦМЗ Дервента и 25. децембра 2013. године у ЦМЗ Зворник, којима су претходиле интензивне припреме у овим центрима и предоцјењивачке посјете организоване крајем јула 2013. године у ЦМЗ Дервента и крајем новембра у ЦМЗ Зворник. Извјештајем су регистровани оцјењивачи Агенције потврдили испуњеност свих потребних услова па је комисија Агенције са задовољством додијелила статус акредитације тимовима центара за ментално здравље ДЗ Дервента и ДЗ Зворник.

Тим Агенције захваљује се директорима и осталом руководству ДЗ Дервента и ДЗ Зворник, начелницима ЦМЗ Дервента др Ђурађу Петровићу и ЦМЗ Зворник др Ирени Јањић, као и свим члановима тима у овим центрим на препознавању значаја акредитације у систему квалитета здравствене заштите као и на иницијативи и предузетим напорима да се поступак акредитација успјешно реализује. Такође се захваљујемо и вањским оцјењивачима у поступку акредитације ЦМЗ на сарадњи и помоћи у реализацији поступка акредитације тимова ЦМЗ.

У току реализације прве фазе Пројекта менталног здравља акредитовано је десет центара за ментално здравље у Републици Српској, чиме је испуњен план предвиђен дефинисаним активностима са Пројектом менталног здравља у БиХ. Очекује се наставак сарадње са ПМЗ у БиХ и у наредном периоду, са циљевима које ће, између осталог, обухватити и наставак акредитације центара за ментално здравље.

Назад на Новости