Aktivnosti ASKVA-e na polju sertifikacije u periodu januar - juni 2017. godine

U prvoj  polovini 2017. godine, Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske je, u skladu sa Planom sertifikacije zdravstvenih ustanova, organizovala i započela postupak sertifikacije za ukupno 54 zdravstvene ustanove, od kojih 30 apoteka, 17 stomatoloških ambulanti, 2 specijalistička centra  i 5 specijalističkih ambulanti.

 

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske je izdalo rješenja o dodjeljivanju statusa sertifikovane zdravstvene ustanove za ukupno 30 ustanova, i to za 20 apoteka, 3 specijalističke ambulante i 7 stomatoloških ambulanti.

 

JU ASKVA je u prethodnom periodu u ovim ustanovama organizovala i sprovela postupak sertifikacije u skladu s Pravilnikom o postupku sertifikacije zdravstvene ustanove i sadržaju registra sertifikovanih ustanova (Službeni glasnik Republike Srpske br. 20/12), te je na osnovu izvještaja o vanjskom ocjenjivanju koje su pripremili timovi ovlaštenih ocjenjivača, za Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske izradilo izvještaje o sprovedenom postupku sertifikacije, u kojima je za sve ocjenjivane ustanove dala preporuku za dodjeljivanje statusa sertifikovane zdravstvene ustanove.

 

Ustanove koje su rješenjima Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske stekle status sertifikovanih zdravstvenih ustanova u prvoj polovini 2017 godine su:

 

APOTEKE:

1.    ZU Moja apoteka, Apoteka "FIS" – Banjaluka,

2.    ZU Profarm, Apoteka „Divna“ - Gradiška,

3.    ZU Profarm,  Apoteka „Divna Nova“ -  Gradiška,

4.    ZU "Dr Golić", Apoteka "Anapharm 2" - Banjaluka,

5.    JZU Apoteka "Šamac" - Šamac,

6.    ZU Moja apoteka, Apoteka "Centralna apoteka" – Banjaluka,

7.    ZU Moja apoteka, Apoteka "Starčevica" - Banjaluka,

8.    ZU Apoteka „Unima“, Apoteka „Promedika 1“, Banjaluka,

9.    ZU Apoteka „Vio-Pharmacy, Dragočaj, Banjaluka,

10.  ZU Apoteka "ZT Zdravlje" -  Mrkonjić Grad,

11.  ZU Apoteka „Stefanović“ - Kozarska Dubica,

12.  ZU Apoteka „Medika“ - Bratunac,

13.  ZU Apoteka "Beolek" –Trebinje,

14.  ZU „Apoteka Petković“ – Šamac,

15.  ZU Apoteka „Vanja“ – Šamac,

16.  ZU „Apoteka Plus“, Apoteka „Plus“ – Prnjavor,

17.  ZU „Apoteka Plus“, Apoteka „Plus 2“ – Prnjavor,

18.  ZU „Apoteka Plus“, Apoteka „Plus 3“ – Prnjavor,

19.  ZU „Expera Pharmacy“, „Apoteka broj 36“ –Kneževo,

20.  ZU „Moja apoteka“, Apoteka „Frukta 2“ – Banja Luka

 

 

SPECIJALISTIČKE AMBULANTE:

1.    ZU Specijalistička ambulanta medicine rada "Dr Perišić", Zvornik,

2.    ZU Specijalistička oftalmološka ambulanta "Dr Marjanović" Gradiška

3.    ZU Specijalistička oftalmološka ambulanta „Dr Dobrijević“, Banja Luka

 

STOMATOLOŠKE AMBULANTE:

1.    ZU Stomatološka ambulanta "Vuković"- Banjaluka,

2.    ZU Stomatološka ambulanta "Vujić" Banjaluka,

3.    ZU Stomatološka ambulanta "Vitalis" - Kozarska Dubica,

4.    ZU „Stomatologija Krsmanović“ - Banjaluka,

5.    ZU Stomatološka ambulanta "Dr Đurić" - Čelinac,

6.    ZU Stomatološka ambulanta "Ska dent" - Banja Luka

7.    ZU Stomatološka ambulanta „Modent 1“ - Srbac

 

 

Plan predocjenjivačkih posjeta zdravstvenim ustanovama za drugu polovinu 2017. godine možete pogledati <link sr-l sertifikacija plan-sprovodenja-sertifikacije-zu.html>ovdje.

 

Nazad na Novosti