Активности АСКВА-е на пољу сертификације у периоду јануар - јуни 2017. године

У првој  половини 2017. године, Агенција за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите Републике Српске је, у складу са Планом сертификације здравствених установа, организовала и започела поступак сертификације за укупно 54 здравствене установе, од којих 30 апотека, 17 стоматолошких амбуланти, 2 специјалистичка центра  и 5 специјалистичких амбуланти.

 

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске је издало рјешења о додјељивању статуса сертификоване здравствене установе за укупно 30 установа, и то за 20 апотека, 3 специјалистичке амбуланте и 7 стоматолошких амбуланти.

 

ЈУ АСКВА је у претходном периоду у овим установама организовала и спровела поступак сертификације у складу с Правилником о поступку сертификације здравствене установе и садржају регистра сертификованих установа (Службени гласник Републике Српске бр. 20/12), те је на основу извјештаја о вањском оцјењивању које су припремили тимови овлаштених оцјењивача, за Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске израдило извјештаје о спроведеном поступку сертификације, у којима је за све оцјењиване установе дала препоруку за додјељивање статуса сертификоване здравствене установе.

 

Установе које су рјешењима Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске стекле статус сертификованих здравствених установа у првој половини 2017 године су:

 

АПОТЕКЕ:

1.    ЗУ Моја апотека, Апотека "ФИС" – Бањалука,

2.    ЗУ Профарм, Апотека „Дивна“ - Градишка,

3.    ЗУ Профарм,  Апотека „Дивна Нова“ -  Градишка,

4.    ЗУ "Др Голић", Апотека "Аnapharm 2" - Бањалука,

5.    ЈЗУ Апотека "Шамац" - Шамац,

6.    ЗУ Моја апотека, Апотека "Централна апотека" – Бањалука,

7.    ЗУ Моја апотека, Апотека "Старчевица" - Бањалука,

8.    ЗУ Апотека „Унима“, Апотека „Промедика 1“, Бањалука,

9.    ЗУ Апотека „Vio-Pharmacy, Драгочај, Бањалука,

10.  ЗУ Апотека "ЗТ Здравље" -  Мркоњић Град,

11.  ЗУ Апотека „Стефановић“ - Козарска Дубица,

12.  ЗУ Апотека „Медика“ - Братунац,

13.  ЗУ Апотека "Беолек" –Требиње,

14.  ЗУ „Апотека Петковић“ – Шамац,

15.  ЗУ Апотека „Вања“ – Шамац,

16.  ЗУ „Апотека Плус“, Апотека „Плус“ – Прњавор,

17.  ЗУ „Апотека Плус“, Апотека „Плус 2“ – Прњавор,

18.  ЗУ „Апотека Плус“, Апотека „Плус 3“ – Прњавор,

19.  ЗУ „Еxpera Pharmacy“, „Апотека број 36“ –Кнежево,

20.  ЗУ „Моја апотека“, Апотека „Фрукта 2“ – Бања Лука

 

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АМБУЛАНТЕ:

1.    ЗУ Специјалистичка амбуланта медицине рада "Др Перишић", Зворник,

2.    ЗУ Специјалистичка офталмолошка амбуланта "Др Марјановић" Градишка

3.    ЗУ Специјалистичка офталмолошка амбуланта „Др Добријевић“, Бања Лука

 

СТОМАТОЛОШКЕ АМБУЛАНТЕ:

1.    ЗУ Стоматолошка амбуланта "Вуковић"- Бањалука,

2.    ЗУ Стоматолошка амбуланта "Вујић" Бањалука,

3.    ЗУ Стоматолошка амбуланта "Виталис" - Козарска Дубица,

4.    ЗУ „Стоматологија Крсмановић“ - Бањалука,

5.    ЗУ Стоматолошка амбуланта "Др Ђурић" - Челинац,

6.    ЗУ Стоматолошка амбуланта "Ска дент" - Бања Лука

7.    ЗУ Стоматолошка амбуланта „Модент 1“ - Србац

 

 

План предоцјењивачких посјета здравственим установама за другу половину 2017. године можете погледати <link sr-l sertifikacija plan-sprovodenja-sertifikacije-zu.html>овдје.

 

Назад на Новости