Drugi krug seminara u sklopu Projekta mentalnog zdravlja u BiH

U sklopu Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini, Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske sprovodi aktivnosti na postizanju projektnog cilja C1 koji se odnosi na poboljšano razumijevanje rukovodilaca domova zdravlja i centara za socijalni rad o značaju i ulozi centara za mentalno zdravlje u sistemu organizacije domova zdravlja i uspostavljanje bolje saradnjecentara za mentalno zdravlje sa drugim službama u okviru doma zdravlja, drugim relevantim sektorima i lokalnom zajednicom.

Prva serija regionalnih seminara na temu „Značaj i uloga Centra za mentalno zdravlje unutar Doma zdravlja“ organizovana je u decembru 2010. godine u tri regionalna centra, u Istočnom Sarajevu, Tesliću i Banjoj Luci,  na kojima su učestvovali direktori domova zdravlja, načelnici centara za mentalno zdravlje, načelnici bolničkih psihijatrijskih odjeljenja i direktori centara za socijalni rad.Tokom seminara izvršeno je i početno istraživanje kroz upitnik specijalno dizajniran za potrebe projekta i na osnovu koga će se dalje kreirati program projekta.

Naredni krug seminara u tri regionalna centra će biti organizovan 17.06.2011. u Banjoj Luci, 21.06.2011. u Trebinju i 27.06.2011. u Tesliću. Na osnovu izvještaja o početnom istraživanju i preporuka za sprovođenje daljih aktivnosti iz izvještaja, program rada ovogkruga seminara će obuhvatiti predstavljanje početnog istraživanja na osnovu urađenog izvještaja, predstavljanje primjera dobre prakse rada CMZ i intra i intersektorske saradnje sa drugim službama i institucijama, kao i predavanje o stanju mentalnog zdravlja u RS i o različitim mentalnim poremećajima. Takođe, radne grupe sastavljene od učesnika seminara, praktično će raditi na izradi protokola o saradnji na osnovu protokola koji se već uspješno primjenjuju.

Nazad na Novosti