Други круг семинара у склопу Пројекта менталног здравља у БиХ

У склопу Пројекта менталног здравља у Босни и Херцеговини, Агенција за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите Републике Српске спроводи активности на постизању пројектног циља Ц1 који се односи на побољшано разумијевање руководилаца домова здравља и центара за социјални рад о значају и улози центара за ментално здравље у систему организације домова здравља и успостављање боље сарадњецентара за ментално здравље са другим службама у оквиру дома здравља, другим релевантим секторима и локалном заједницом.

Прва серија регионалних семинара на тему „Значај и улога Центра за ментално здравље унутар Дома здравља“ организована је у децембру 2010. године у три регионална центра, у Источном Сарајеву, Теслићу и Бањој Луци,  на којима су учествовали директори домова здравља, начелници центара за ментално здравље, начелници болничких психијатријских одјељења и дирeктори центара за социјални рад.Током семинара извршено је и почетно истраживање кроз упитник специјално дизајниран за потребе пројекта и на основу кога ће се даље креирати програм пројекта.

Наредни круг семинара у три регионална центра ће бити организован 17.06.2011. у Бањој Луци, 21.06.2011. у Требињу и 27.06.2011. у Теслићу. На основу извјештаја о почетном истраживању и препорука за спровођење даљих активности из извјештаја, програм рада овогкруга семинара ће обухватити представљање почетног истраживања на основу урађеног извјештаја, представљање примјера добре праксе рада ЦМЗ и интра и интерсекторске сарадње са другим службама и институцијама, као и предавање о стању менталног здравља у РС и о различитим менталним поремећајима. Такође, радне групе састављене од учесника семинара, практично ће радити на изради протокола о сарадњи на основу протокола који се већ успјешно примјењују.

Назад на Новости