Edukacija farmaceuta u postupku sertifikacije apoteka

Nakon faze izrade i usvajanja dokumenata kojima sereguliše postupak sertifikacije zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj, postupka koji je u naše zdravstvo uveden Zakonom o zdravstvenoj zaštiti iz 2009. godine, uslijediće faza pripreme ustanova i njihovo usaglašavanje sa svim zahtjevima sertifikacije.

Kako bi se zdravstvenim ustanovama apotekama olakšala priprema za postupak sertifikacije, Farmaceutsko društvo RS je razvilo i izradilo modele procedura, zahtijevane sertifikacionim standardima za apoteke.

Da bi se farmaceuti upoznali sa tim procedurama, kao i sa samim postupkom sertifikacije apoteka, Farmaceutsko društvo RS u saradnji sa ASKVA-om je organizovalo edukacije, koje su održane u tri grada RS, u Banjaluci 12.05.2012, Foči 09.06.2012. i Bijeljini 23.06.2012. Edukacijama je prisustvovalo oko 300 farmaceuta.

                                                   

Tom prilikom prisutni su imali priliku slušati sljedeća predavanja:

  • mr ph. Mirjana Kovačević (ASKVA): Sertifikacija apoteka – postupak i ciljevi,
  • prim. mr ph. Rada Amidžić (Farmaceutsko društvo): Upravljanje dokumentacijom, farmaceutskim otpadom, reklamacijama i povlačenjem lijekova sa tržišta, 
  • mr ph. Vesna Todić (Farmaceutsko društvo): Upravljanje procesima u apoteci i mjere zaštite, 
  • mr ph. Đurđica Kopanja (Farmaceutsko društvo): Usluge farmaceutskog tima i zaštita povjerljivih podataka o pacijentu.

Polaznici edukacije pokazali su veliko interesovanje za navedene teme i aktivno učestvovali kroz postavljanje pitanja i navođenje primjera iz prakse.

Nazad na Novosti