Едукација фармацеута у поступку сертификације апотека

Након фазе израде и усвајања докумената којима серегулише поступак сертификације здравствених установа у Републици Српској, поступка који је у наше здравство уведен Законом о здравственој заштити из 2009. године, услиједиће фаза припреме установа и њихово усаглашавање са свим захтјевима сертификације.

Како би се здравственим установама апотекама олакшала припрема за поступак сертификације, Фармацеутско друштво РС је развило и израдило моделе процедура, захтијеване сертификационим стандардима за апотеке.

Да би се фармацеути упознали са тим процедурама, као и са самим поступком сертификације апотека, Фармацеутско друштво РС у сарадњи са АСКВА-ом је организовало едукације, које су одржане у три града РС, у Бањалуци 12.05.2012, Фочи 09.06.2012. и Бијељини 23.06.2012. Едукацијама је присуствовало око 300 фармацеута.

                                                   

Том приликом присутни су имали прилику слушати сљедећа предавања:

  • mr ph. Мирјана Ковачевић (АСКВА): Сертификација апотека – поступак и циљеви,
  • prim. mr ph. Рада Амиџић (Фармацеутско друштво): Управљање документацијом, фармацеутским отпадом, рекламацијама и повлачењем лијекова са тржишта, 
  • mr ph. Весна Тодић (Фармацеутско друштво): Управљање процесима у апотеци и мјере заштите, 
  • mr ph. Ђурђица Копања (Фармацеутско друштво): Услуге фармацеутског тима и заштита повјерљивих података о пацијенту.

Полазници едукације показали су велико интересовање за наведене теме и активно учествовали кроз постављање питања и навођење примјера из праксе.

Назад на Новости