Izrada akreditacionih standarda za bolnice prijatelje beba

Inicijativa bolnice prijatelji beba (The Baby Friendly Hospital Initiative – BFHI) je svjetski program Svjetske zdravstvene organizacije i UNICEF-a, pokrenut u 1991, nakon usvajanja „Innocenti Deklaracije“ o promociji dojenja iz 1990. godine. Ova inicijativa je globalni napor primjene zaštite dojenja u praksi, te promocije i podrške dojenju. Također, ovo je inicijativa za poboljšanje uloge porodilišta i usluga kako bi se omogućilo da majke doje bebe i obezbijede najbolji početak života. Ona ima za cilj poboljšanje brige o trudnicama, majkama i novorođenčadi u zdravstvenim ustanovama koje pružaju usluge porodiljstva, promocije i podrške dojenju.

Kao pomoć u realizaciji inicijative, SZO i UNICEF 1992. razvili su globalne kriterijume za „Bolnice prijatelje beba“ koje služe i kao standard za mjerenje poštovanja svakog od deset koraka za uspješno dojenje, a revidirani su 2009. godine.

U skladu sa globalnim aktivnostima UNICEF-a i strateškim opredjeljenjima Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i zdravstvenog sistema RS definisanim u dokumentima „Politika unapređenja ranog rasta i razvoja djece u Republici Srpskoj“ i „Politikom unapređivanja zdravlja stanovništva RS do 2020“, JU Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske (ASKVA) je u saradnji sa kancelarijom UNICEF-a u Bosni i Hercegovini pokrenula projekat „Izrada akreditacionih standarda za bolnice prijatelje beba“. Ovi standardi će biti razvijeni na osnovu UNICEF-ovih preporuka o deset koraka ka uspješnom dojenju i kao takvi treba da stvore okruženje za primjenu preporuka za ishranu novorođenčeta dojenjem od samog rođenja. Porodilište je mjesto gdje će novorođenče biti po prvi put stavljeno u naručje majke i tu bi trebalo po prvi put i da bude podojeno. Primjena akreditacionih standarda u porodilištu od strane osoblja porodilišta imaće izuzetan značaj u podršci majkama u uspostavljanju dobre prakse dojenja.

Nazad na Novosti