Израда акредитационих стандарда за болнице пријатеље беба

Иницијатива болнице пријатељи беба (The Baby Friendly Hospital Initiative – BFHI) је свјетски програм Свјетске здравствене организације и UNICEF-а, покренут у 1991, након усвајања „Innocenti Deklaracije“ о промоцији дојења из 1990. године. Ова иницијатива је глобални напор примјене заштите дојења у пракси, те промоције и подршке дојењу. Такођер, ово је иницијатива за побољшање улоге породилишта и услуга како би се омогуćило да мајке доје бебе и обезбиједе најбољи почетак живота. Она има за циљ побољшање бриге о трудницама, мајкама и новорођенчади у здравственим установама које пружају услуге породиљства, промоције и подршке дојењу.

Као помоћ у реализацији иницијативе, СЗО и UNICEF 1992. развили су глобалне критеријуме за „Болнице пријатеље беба“ које служе и као стандард за мјерење поштовања сваког од десет корака за успјешно дојење, а ревидирани су 2009. године.

У складу са глобалним активностима UNICEF-а и стратешким опредјељењима Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске и здравственог система РС дефинисаним у документима „Политика унапређења раног раста и развоја дјеце у Републици Српској“ и „Политиком унапређивања здравља становништва РС до 2020“, ЈУ Агенција за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите Републике Српске (АСКВА) је у сарадњи са канцеларијом UNICEF-а у Босни и Херцеговини покренула пројекат „Израда акредитационих стандарда за болнице пријатеље беба“. Ови стандарди ће бити развијени на основу UNICEF-ових препорука о десет корака ка успјешном дојењу и као такви треба да створе окружење за примјену препорука за исхрану новорођенчета дојењем од самог рођења. Породилиште је мјесто гдје ће новорођенче бити по први пут стављено у наручје мајке и ту би требало по први пут и да буде подојено. Примјена акредитационих стандарда у породилишту од стране особља породилишта имаће изузетан значај у подршци мајкама у успостављању добре праксе дојења.

Назад на Новости