Obavještenje za zdravstvene ustanove

Dana 6.5.2020. godine v.d. direktor Agencije za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske g. Bojan Lukić održao je sastanak sa predsjednikom Komore doktora stomatologije Republike Srpske spec. dr Sašom Dabićem. Sastanku je prisustvovao i dr Branko Stevanović, viši stručni saradnik za poslove sertifikacije, posebno zadužen za sertifikaciju stomatoloških ambulanti.

Dr Dabić je tada iznio stav da će finansijski problemi nastali višesedmičnom obustavom rada u periodu proglašenja vanrednog stanja, odraziti na poslovanje velikog broja stomatoloških ambulanti, a samim tim i na sprovođenje postupka sertifikacije. Tokom sastanka je rečeno da se početak rada stomatoloških ambulanti očekuje od ponedeljka, 11.5.2020. godine, uz poštovanje svih mjera opreza propisanih od strane Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, kao i onih opisanih u Vodiču za sprovođenje stomatoloških intervencija u vrijeme trajanja pandemije COVID-19, koji je prema riječima predsjednika Komore usaglašen sa zahtjevima sertifikacionih standarda za stomatološke ambulante ASKVA-e. Učesnici sastanka su se usaglasili da, nakon početka rada stomatoloških ambulanti, uz uvažavanje određenog vremenskog perioda za konsolidaciju poslovanja, proces sertifikacije stomatoloških ambulanti treba da se nastavi. G. Bojan Lukić je naglasio spremnost ASKVA-e da izađe u susret stomatološkim ustanovama, s obzirom na specifičnu situaciju u kojoj su se našle stomatološke ambulante, te da proces sertifikacije u punom obimu krene od juna 2020. godine.

Dr Dabić je bio mišljenja da će se finansijski problemi nastali obustavom rada u ovom periodu, odraziti na poslovanje velikog broja stomatoloških ambulanti, a samim tim i na sprovođenje postupka sertifikacije, te da ASKVA razmotri mogućnost pružanja određenih olakšica za plaćanje procesa sertifikacije.

Nakon sastanka Komora doktora stomatologije je 7.5.2020. godine uputila Agenciji dopis sa zahtjevom za omogućavanje plaćanja troškova sertifikacije u više rata. Upravni odbor Agencije je na sjednici održanoj 8.5.2020. godine donio Odluku o privremenom postupku naplate tarife br. UO 10/20,  da se zdravstvenim ustanovama koje su imale obustavu rada, u skladu sa Zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije br. 01-3/2020 od 17.3.2020. godine, daje mogućnost da uplatu ove naknade mogu vršiti u dve jednake rate, na način da se prva rata uplaćuje prije organizovanja predocjenjivačke posjete zdravstvenoj ustanovi, a da se uplata druge rate može izvršiti u dva dijela u roku koji ne može biti duži od 60 dana od dana završetka ocjenjivanja.

Agencija će izvještaj o sprovedenom postupku sertifikacije za zdravstvenu ustanovu dostaviti Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske nakon uplate kompletnog iznosa navedene naknade.

Po odluci Agencije, ova olakšica zdravstvenim ustanovama se primjenjuje do kraja 2020. godine.

Ovim putem pozivamo zdravstvene ustanove koje nisu podnijele Zahtjev za registraciju u postupku sertifikacije da to učine u skladu sa članom 144 st. 3 Zakona o zdravstvenoj zaštiti Republike Srpske (Službeni glasnik RS 106/09 i 44/15). Zahtjev možete preuzeti ovdje.

Nazad na Novosti