Обавјештење за здравствене установе

Дана 6.5.2020. године в.д. директор Агенције за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите Републике Српске г. Бојан Лукић одржао је састанак са предсједником Коморе доктора стоматологије Републике Српске спец. др Сашом Дабићем. Састанку је присуствовао и др Бранко Стевановић, виши стручни сарадник за послове сертификације, посебно задужен за сертификацију стоматолошких амбуланти.

Др Дабић је тада изнио став да ће финансијски проблеми настали вишеседмичном обуставом рада у периоду проглашења ванредног стања, одразити на пословање великог броја стоматолошких амбуланти, а самим тим и на спровођење поступка сертификације. Током састанка је речено да се почетак рада стоматолошких амбуланти очекује од понедељка, 11.5.2020. године, уз поштовање свих мјера опреза прописаних од стране Института за јавно здравство Републике Српске, као и оних описаних у Водичу за спровођење стоматолошких интервенција у вријеме трајања пандемије COVID-19, који је према ријечима предсједника Коморе усаглашен са захтјевима сертификационих стандарда за стоматолошке амбуланте АСКВА-е. Учесници састанка су се усагласили да, након почетка рада стоматолошких амбуланти, уз уважавање одређеног временског периода за консолидацију пословања, процес сертификације стоматолошких амбуланти треба да се настави. Г. Бојан Лукић је нагласио спремност АСКВА-е да изађе у сусрет стоматолошким установама, с обзиром на специфичну ситуацију у којој су се нашле стоматолошке амбуланте, те да процес сертификације у пуном обиму крене од јуна 2020. године.

Др Дабић је био мишљења да ће се финансијски проблеми настали обуставом рада у овом периоду, одразити на пословање великог броја стоматолошких амбуланти, а самим тим и на спровођење поступка сертификације, те да АСКВА размотри могућност пружања одређених олакшица за плаћање процеса сертификације.

Након састанка Комора доктора стоматологије је 7.5.2020. године упутила Агенцији допис са захтјевом за омогућавање плаћања трошкова сертификације у више рата. Управни одбор Агенције је на сједници одржаној 8.5.2020. године донио Одлуку о привременом поступку наплате тарифе бр. УО 10/20,  да се здравственим установама које су имале обуставу рада, у складу са Закључком Републичког штаба за ванредне ситуације бр. 01-3/2020 од 17.3.2020. године, даје могућност да уплату ове накнаде могу вршити у две једнаке рате, на начин да се прва рата уплаћује прије организовања предоцјењивачке посјете здравственој установи, а да се уплата друге рате може извршити у два дијела у року који не може бити дужи од 60 дана од дана завршетка оцјењивања.

Агенција ће извјештај о спроведеном поступку сертификације за здравствену установу доставити Министарству здравља и социјалне заштите Републике Српске након уплате комплетног износа наведене накнаде.

По одлуци Агенције, ова олакшица здравственим установама се примјењује до краја 2020. године.

Овим путем позивамо здравствене установе које нису поднијеле Захтјев за регистрацију у поступку сертификације да то учине у складу са чланом 144 ст. 3 Закона о здравственој заштити Републике Српске (Службени гласник РС 106/09 и 44/15). Захтјев можете преузети овдје.

Назад на Новости