Održana TAIEX radionica u Bukureštu

Biro za tehničku pomoć i razmjenu informacija (TAIEX- Technical Assistance and Information Exchange), koji predstavlja posebno odjeljenje u okviru Generalnog direktorata za proširenje Evropske komisije, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije, u ime Zdravstvene mreže jugoistočne Evrope i Regionalnog razvojnog centra za akreditaciju i kontinuirano unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite i Regionalnog razvojnog centra za sigurnost krvi i krvnih produkata, sa sjedištem u Oradeji, Rumunija, organizovao je od 7. do 9. jula 2014. godine u Bukureštu u Rumuniji trodnevnu multi-nacionalnu radionicu o povećanju dostupnosti krvi i obezbjeđivanju sigurnosti za davaoce i primaoce u transfuzijskoj terapiji u vanrednim situacijama.

Radionica je organizovana s ciljem da se:

  • razmotri primjena Direktive Evropske komisije 2002/98/EC Evropskog parlamenta i Savjeta EU, usvojena 27. januara 2003. godine, koja donosi standarde sigurnosti i kvaliteta za prikupljanje, analiziranje, obradu, čuvanje i distribuciju humane krvi i krvnih komponenata i Direktive 2001/83/EC, sa izmjenama i dopunama: o trenutnom statusu, napretku u primjeni, dostignućima i izazovima zemalja članica , naučenim lekcijama od zemalja članica Evropske unije, zemalja članica same Zdravstvene mreže jugoistočne Evrope i drugi zemalja iz okruženja;
  • podigne svijest i osnaže politički/institucionalni kapaciteti među zemljama članicama Zdravstvene mreže jugoistočne Evrope o usklađenim načinima za postizanje sigurnosti u transfuzijskoj terapiji u vanrednim situacijama (prirodne nepogode kao što su poplave, zemljotresi, saobraćajne nezgode velikih razmjera) i za transfuzijske centre i za bolnice, zasnovane na bioetičkim principima; i
  • primjeni Direktiva Evropske unije 2002/98/EC i preporuka Savjeta iz 2009. godine o sigurnosti pacijenta.

Tokom radionice svoje su radove prezentovali Rossen Georgiev iz Bugarske, Imad Sandid iz Francuske, Ludo Meyers iz Belgije, Polonca Mali iz Slovenije i Corina Posea iz Rumunije. Posebna pažnja je posvećena obezbjeđivanju sigurnosti za davaoce i primaoce u transfuzijskoj terapiji u vanrednim situacijama. Predstavljen je i internet sistem za brzo upozoravanje za krv i krvne komponente (RAB - Rapid Alert system for Blood and Blood Components) koji omogućava zemljama Evropske unije razmjenu informacija koja prevenira prekogranične incidente i omogućava preduzimanje neposrednih mjera koje osiguravaju sigurnost pacijenta.

Pored pomenutih eksperata, na radionici su razmijenili iskustva iz oblasti sigurnosti krvi i krvnih produkata, oblasti zakonske regulative i dostignuća i prestavnici Albanije,Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, Hrvatske, Izraela, Moldavije, Makedonije, Crne Gore, SrbijeRumunije, Kosova i Turske. Republiku Srpsku su predstavljali dr Andrea Subotić-Popović iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite i dr Vesna Vujić-Aleksić iz Agencije za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske.

Učešće na ovom skupu i razmjena iskustava i ideja sa učesnicima iz drugih zemalja za naše predstavnike je od velikog značaja, posebno za aktivnosti koje Agencija preduzima u cilju daljeg unapređenja našeg zdravstvenog sistema.


 

Nazad na Novosti