Одржана TAIEX радионица у Букурешту

Бирo зa тeхничку пoмoћ и рaзмјeну инфoрмaциja (TAIEX- Technical Assistance and Information Exchange), који представља пoсeбнo oдјeљeње у oквиру Гeнeрaлнoг дирeктoрaтa зa прoширeњe Eврoпскe кoмисиje, у сарадњи са Министарством здравља Републике Србије, у имe Здрaвствeнe мрeжe jугoистoчнe Eврoпe и Рeгиoнaлнoг рaзвojнoг цeнтрa за акредитацију и континуирано унапређење квалитета здравствене заштите и Регионалног развојног центра за сигурност крви и крвних продуката, са сједиштем у Орадеји, Румунија, организовао је од 7. до 9. јула 2014. године у Букурешту у Румунији тродневну мулти-националну радионицу о повећању доступности крви и обезбјеђивању сигурности за даваоце и примаоце у трансфузијској терапији у ванредним ситуацијама.

Радионица је организована с циљем да се:

  • размотри примјена Директиве Европске комисије 2002/98/EC Европског парламента и Савјета ЕУ, усвојена 27. јануара 2003. године, која доноси стандарде сигурности и квалитета за прикупљање, анализирање, обраду, чување и дистрибуцију хумане крви и крвних компонената и Директиве 2001/83/EC, са измјенама и допунама: о тренутном статусу, напретку у примјени, достигнућима и изазовима земаља чланица , наученим лекцијама од земаља чланица Европске уније, земаља чланица саме Здрaвствeнe мрeжe jугoистoчнe Eврoпe и други земаља из окружења;
  • подигне свијест и оснаже политички/институционални капацитети међу земљама чланицама Здрaвствeнe мрeжe jугoистoчнe Eврoпe о усклађеним начинима за постизање сигурности у трансфузијској терапији у ванредним ситуацијама (природне непогоде као што су поплаве, земљотреси, саобраћајне незгоде великих размјера) и за трансфузијске центре и за болнице, засноване на биоетичким принципима; и
  • примјени Директива Европске уније 2002/98/EC и препорука Савјета из 2009. године о сигурности пацијента.

Током радионице своје су радове презентовали Rossen Georgiev из Бугарске, Imad Sandid из Француске, Ludo Meyers из Белгије, Polonca Mali из Словеније и Corina Posea из Румуније. Посебна пажња је посвећена обезбјеђивању сигурности за даваоце и примаоце у трансфузијској терапији у ванредним ситуацијама. Представљен је и интернет систем за брзо упозоравање за крв и крвне компоненте (RAB - Rapid Alert system for Blood and Blood Components) који омогућава земљама Европске уније размјену информација која превенира прекограничне инциденте и омогућава предузимање непосредних мјера које осигуравају сигурност пацијента.

Поред поменутих експерата, на радионици су размијенили искуства из области сигурности крви и крвних продуката, области законске регулативе и достигнућа и преставници Албаније,Федерације Босне и Херцеговине и Републике Српске, Хрватске, Израела, Молдавије, Македоније, Црне Горе, СрбијеРумуније, Косова и Турске. Републику Српску су представљали др Андреа Суботић-Поповић из Министарства здравља и социјалне заштите и др Весна Вујић-Алексић из Агенције за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите Републике Српске.

Учешће на овом скупу и размјена искустава и идеја са учесницима из других земаља за наше представнике је од великог значаја, посебно за активности које Агенција предузима у циљу даљег унапређења нашег здравственог система.


 

Назад на Новости