Posjeta Agenciji za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije

Na poziv direktorice Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije (AZUS) dr Snežane Manić, u posjeti ovoj Agenciji organizovanoj 27-28. juna 2013. godine boravili su direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu Federacije BIH (AKAZ) dr Ahmet Novo i direktor Agencije za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske (ASKVA) mr sc. dr med. Siniša Stević.

Posjeta je organizovana u cilju unapređenja saradnje između ove tri Agencije, koja je sa neformalnog podignuta na viši nivo kroz osnivanje Zdravstvene mreže jugoistočne Evrope i Regionalnog centra za kvalitet i akreditaciju, kao i kroz Memorandum o razumijevanju između AZUS-a i ASKVA-e iz 2011. godine.

Tokom prvog dana posjete predstavljen je akreditacioni program i dosadašnji rezultati rada AZUS-a. Zatim je uslijedila posjeta akreditovanoj Opštoj bolnici „Đorđe Joanović“ u Zrenjaninu. Direktorica bolnice dr Gordana Kozlovački predstavila je gostima rad bolnice i unapređenje kvaliteta usluga zdravstvene zaštite koje se pružaju pacijentima iz ugla akreditovane zdravstvene ustanove.

                

                                                    

                   

Drugi dan posete je protekao u predstavljanju rada i programa za akreditaciju AKAZA-a i ASKVA-e. Nakon prezentacija i diskusije, zaposleni u AZUS-u predstavili su novi softver za akreditaciju koji će početi da se primenjuje od septembra 2013.

Na kraju veoma uspješne radne posjete direktori agencija su zajednički zaključili da su, kroz upoznavanje načina rada svih agencija, efikasno prepoznali sličnosti i razlike u organizaciji i akreditacionim programima što može poslužiti kao osnova za nastavak razmjene informacija i iskustava i približavanje programa radi lakšeg praćenje efekata istih u oblasti unapređenja sigurnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite. Predstavljanje akreditacionog programa zrenjaninske bolnice kao primjera dobre prakse u akreditaciji potvrdio je, prema svim učesnicima, akreditaciju kao alatku za stalno unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite koja proizvodi vidljive rezultate. Takođe je odlučeno da se daljnja saradnja agencija nastavi i intenzivira kroz razmenu dokumenata, standarda i vanjskih ocjenjivača, zatim kroz organizovanje godišnjih susreta zaposlenih u agencijama čiji će domaćin svaki put biti druga agencija kao i kroz rad na zajednički osmišljenim projektima vezanim za djelokrug rada agencija.

Nazad na Novosti