Посјета Агенцији за акредитацију здравствених установа Србије

На позив директорице Агенције за акредитацију здравствених установа Србије (АЗУС) др Снежане Манић, у посјети овој Агенцији организованој 27-28. јуна 2013. године боравили су директор Агенције за квалитет и акредитацију у здравству Федерације БИХ (АКАЗ) др Ахмет Ново и директор Агенције за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите Републике Српске (АСКВА) mr sc. dr med. Синиша Стевић.

Посјета је организована у циљу унапређења сарадње између ове три Агенције, која је са неформалног подигнута на виши ниво кроз оснивање Здравствене мреже југоисточне Европе и Регионалног центра за квалитет и акредитацију, као и кроз Меморандум о разумијевању између АЗУС-а и АСКВА-е из 2011. године.

Током првог дана посјете представљен је акредитациони програм и досадашњи резултати рада АЗУС-а. Затим је услиједила посјета акредитованој Општој болници „Ђорђе Јоановић“ у Зрењанину. Директорица болнице др Гордана Козловачки представила је гостима рад болнице и унапређење квалитета услуга здравствене заштите које се пружају пацијентима из угла акредитоване здравствене установе.

                

                                                    

                   

Други дан посете је протекао у представљању рада и програма за акредитацију АКАЗА-а и АСКВА-е. Након презентација и дискусије, запослени у АЗУС-у представили су нови софтвер за акредитацију који ће почети да се примењује од септембра 2013.

На крају веома успјешне радне посјете директори агенција су заједнички закључили да су, кроз упознавање начина рада свих агенција, ефикасно препознали сличности и разлике у организацији и акредитационим програмима што може послужити као основа за наставак размјене информација и искустава и приближавање програма ради лакшег праћење ефеката истих у области унапређења сигурности и квалитета здравствене заштите. Представљање акредитационог програма зрењанинске болнице као примјера добре праксе у акредитацији потврдио је, према свим учесницима, акредитацију као алатку за стално унапређење квалитета здравствене заштите која производи видљиве резултате. Такође је одлучено да се даљња сарадња агенција настави и интензивира кроз размену докумената, стандарда и вањских оцјењивача, затим кроз организовање годишњих сусрета запослених у агенцијама чији ће домаћин сваки пут бити друга агенција као и кроз рад на заједнички осмишљеним пројектима везаним за дjелокруг рада агенција.

Назад на Новости