Potpisivanje Memoranduma o razumijevanju i saradnji

Nakon potpisivanja Memoranduma o razumijevanju i saradnji u oblasti zdravlja između Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Ministarstva zdravlja Republike Srbije koji su 23. avgusta 2011. u Beogradu potpisali ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske prof. dr Ranko Škrbić i ministar zdravlja Republike Srbije prof. dr Zoran Stanković, produbljuje se saradnja između Republike Srpske i Srbije u oblasti zdravstva.

                               

Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske i Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije su dosadašnju neformalnu saradnju ozvaničile potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju i saradnji kojim se uređuje okvir saradnje u oblasti unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite i sistema akreditacije zdravstvenih ustanova. Ovim memorandumom se predviđa uspostavljanje i dalje širenje saradnje na polju usaglašavanja akreditacionih standarda i metodologije ocjenjivanja zdravstvenih ustanova, na polju razmjene i obuke ocjenjivača i zajedničkih ocjenjivanja, na aktivnostima razmjene i saradnje na razvoju aplikacija za izvještavanje o indikatorima kvaliteta zdravstvene zaštite, kao i na drugim aktivnostima koje su u skladu sa djelatnošću obje institucije.

Memorandum o razumijevanju i saradnji je potpisan 29. septembra 2011. u prostorijama Vlade Republike Srpske, a potpisali su ga, u ime Agencije za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske, direktor mr sc. dr med. Siniša Stević i, u ime Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije, direktor dr Snežana Manić.

Nazad na Novosti