Потписивање Меморандума о разумијевању и сарадњи

Након потписивања Меморандума о разумијевању и сарадњи у области здравља између Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске и Министарства здравља Републике Србије који су 23. августа 2011. у Београду потписали министар здравља и социјалне заштите Републике Српске проф. др Ранко Шкрбић и министар здравља Републике Србије проф. др Зоран Станковић, продубљује се сарадња између Републике Српске и Србије у области здравства.

                               

Агенција за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите Републике Српске и Агенција за акредитацију здравствених установа Србије су досадашњу неформалну сарадњу озваничиле потписивањем Меморандума о разумијевању и сарадњи којим се уређује оквир сарадње у области унапређења квалитета здравствене заштите и система акредитације здравствених установа. Овим меморандумом се предвиђа успостављање и даље ширење сарадње на пољу усаглашавања акредитационих стандарда и методологије оцјењивања здравствених установа, на пољу размјене и обуке оцјењивача и заједничких оцјењивања, на активностима размјене и сарадње на развоју апликација за извјештавање о индикаторима квалитета здравствене заштите, као и на другим активностима које су у складу са дјелатношћу обје институције.

Меморандум о разумијевању и сарадњи је потписан 29. септембра 2011. у просторијама Владе Републике Српске, а потписали су га, у име Агенције за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите Републике Српске, директор mr sc. dr med. Синиша Стевић и, у име Агенције за акредитацију здравствених установа Србије, директор др Снежана Манић.

Назад на Новости