Program obuke rukovodilaca organizacionih jedinica i odgovornih lica za kontinuirano unapređenje kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite

Na osnovu Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 57/22) JU Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite kao nadležna ustanova obavlja stručne, regulatorne i razvojne poslove u vezi sa procjenom i unapređenjem kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite. Navedenim Zakonom bitno su izmjenjene i dopunjene dosadašnje nadležnosti Agencije zbog čega Agencija ima zakonsku obavezu da sprovede obuku namijenjenu rukovodiocima organizacionih jedinica i odgovornih lica za kontinuirano unapređenje kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite iz zdravstvenih ustanova. U vezi sa tim, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na prijedlog Agencije je donio Program obuke rukovodilaca organizacionih jedinica i odgovornih lica za kontinuirano unapređenje kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite koji se može pogledati ovdje.

Za sva pitanja kontaktirajte nas putem e maila office(at)askva.org ili na broj telefona 051/348-348.

Nazad na Novosti