Radionica o prevenciji povreda kod djece i bezbjednost u saobraćaju

Radionica o prevenciji povreda kod djece i bezbjednosti saobraćaja održana je u Banjoj Luci 15. i 16. maja 2018. godine. Radionica vezana za primjenu instrumenta TEACH-VIP (engl. Violence and Injury prevention - VIP) sa akcentom na jačanje bezbjednosti saobraćaja i prevencije povreda kod djece, organizovana je od strane regionalne kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije u BiH u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Na radionici o prevenciji povreda kod djece i bezbjednosti saobraćaja učestvovala je mr sc. Savka Štrbac, dr med. ispred Agencije za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdrvstvene zaštite Republike Srpske, te predstavnici Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske i Instituta za javno zdravstvo Federacije BiH, Agencije za bezbjednost saobraćaja, predstavnici međunarodnih organizacija (UNDP, UNICEF), kao i predstavnici medicinskih fakulteta iz Banje Luke i Zenice.

TEACH –VIP je modularni nastavni plan i program za prevenciju i kontrolu povreda izrađen uz pomoć globalne mreže stručnjaka za povrede namjenjen zadovoljenju potreba za izgradnjom kapaciteta u oblasti prevencije nasilja i povreda. Svrha ove radionice je bila upoznati predstavnike institucija zdravstvenog sistema i drugih institucija od značaja za prevenciju povreda i saobraćajnog traumatizma sa ovim instrumentom. Očekuje se da zdravstveni sistem preuzme lidersku poziciju u koordinaciji pružanja multisektorskog odgovora u svrhu prevencije ovog vodećeg uzroka smrtnosti. Povrede, uključujući saobraćajni traumatizam predstavljaju vodeći uzrok smrtnosti djece i mladih starosne dobi 5-29 godina, te se ovom radionicom pruža podrška lokalnim naporima u jačanju kapaciteta u oblasti prevencije povreda i saobraćajnog traumatizma, čime će se omogućiti prihvatanje i primjena TEACH – VIP instrumenta.

Nazad na Novosti