Радионица о превенцији повреда код дјеце и безбједност у саобраћају

Радионица о превенцији повреда код дјеце и безбједности саобраћаја одржана је у Бањој Луци 15. и 16. маја 2018. године. Радионица везана за примјену инструмента TEACH-VIP (енгл. Violence and Injury prevention - VIP) са акцентом на јачање безбједности саобраћаја и превенције повреда код дјеце, организована је од стране регионалне канцеларије Свјетске здравствене организације у БиХ у сарадњи са Министарством здравља и социјалне заштите Републике Српске.

На радионици о превенцији повреда код дјеце и безбједности саобраћаја учествовала је mr sc. Савка Штрбац, др мед. испред Агенције за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здрвствене заштите Републике Српске, те представници Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске, Института за јавно здравство Републике Српске и Института за јавно здравство Федерације БиХ, Агенције за безбједност саобраћаја, представници међународних организација (УНДП, УНИЦЕФ), као и представници медицинских факултета из Бање Луке и Зенице.

TEACH –VIP је модуларни наставни план и програм за превенцију и контролу повреда израђен уз помоћ глобалне мреже стручњака за повреде намјењен задовољењу потреба за изградњом капацитета у области превенције насиља и повреда. Сврха ове радионице је била упознати представнике институција здравственог система и других институција од значаја за превенцију повреда и саобраћајног трауматизма са овим инструментом. Очекује се да здравствени систем преузме лидерску позицију у координацији пружања мултисекторског одговора у сврху превенције овог водећег узрока смртности. Повреде, укључујући саобраћајни трауматизам представљају водећи узрок смртности дјеце и младих старосне доби 5-29 година, те се овом радионицом пружа подршка локалним напорима у јачању капацитета у области превенције повреда и саобраћајног трауматизма, чиме ће се омогућити прихватање и примјена TEACH – VIP инструмента.

Назад на Новости