Seminar „Proces sertifikacije u privatnim zdravstvenim ustanovama“

U organizaciji Udruženja doktora medicine privatne prakse Republike Srpske u Banjaluci, u hotelu „Grand“, 21.06.2013. održan je seminar „Proces sertifikacije u privatnim zdravstvenim ustanovama“. Seminaru je prisustvovalo oko 30 predstavnika privatnih zdravstvenih ustanova Republike Srpske. Cilj seminara bio je da se članovima Udruženja približe osnovni pojmovi vezani za proces sertifikacije, kako bi mogli da započnu sa pripremama za sertifikaciju.

Dr Vesna Vujić-Aleksić iz ASKVA-e sa prezentacijom na temu „Sertifikacija kao element unapređenja zdravstvene zaštite Republike Srpske“, upoznala je učesnike sa procesom sertifikacije, sertifikacionim standardima, postupkom sertifikacije zdravstvenih ustanova, te ciljevima i važnosti sertifikacije. Mr ph Rada Amidžić iz Farmaceutskog društva Republike Srpske, u svojoj prezentaciji „Iskustva i uloga Farmaceutskog društva Republike Srpske u procesu priprema za sertifikaciju apoteka“, slikovito je predstavila način na koji je Farmaceutsko društvo Republike Srpske dalo svoj doprinos u pripremama apoteka za proces sertifikacije, kroz izradu neophodne dokumentacije, kao i kroz edukaciju svojih članova.

Na kraju seminara zaključeno je da će, po ugledu na uspješan rad Farmaceutskog društva Republike Srpske, i Udruženje doktora medicine privatne prakse Republike Srpske koordinisati aktivnosti na pripremama privatnih zdravstvenih ustanova za proces sertifikacije. 

Nazad na Novosti