Sporazum za planiranje druge faze Projekta mentalnog zdravlja u BiH

Uspješna saradnja Agencije za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske i Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini biće nastavljena produžetkom projektnih aktivnosti. Sporazum o tehničkim preporukama za planiranje druge faze Projekta mentalnog zdravlja u BiH, Modul 2: Intra- i intersektoralna saradnja, potpisan je 28. marta 2013. godine tokom dvodnevnog seminara organizovanog u Bernu u Švajcarskoj.

Sporazum su potpisali mr sc. dr med. Siniša Stević, direktor Agencije za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske, dr Ahmed Novo, direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu Federacije Bosne i Hercegovine, Valérie Falbriard ispred Koordinacije švajcarskih kantona Bern, Friburg, Ženeva i Jura i Thomas Moser ispred Strateškog komiteta za vanjske odnose.

Potpisnici su se usaglasili da tehnička rješenja definisana u Sporazumu predstavljaju mapu puta i doprinose ispunjenju kratkoročnih i dugoročnih ciljeva i da se baziraju na sljedećim dokumentima: Mental Health Project in Bosnia and HerzegovinaModule 2: Study, system analysis and scenarios for further initiatives (autor L. Bürki)Workshop-paper: Business model canvas i Workshop-paper: Roadmap.

Početak druge faze Projekta mentalnog zdravlja u BiH predviđen je za narednu godinu.

Nazad na Novosti