Споразум за планирање друге фазе Пројекта менталног здравља у БиХ

Успјешна сарадња Агенције за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите Републикe Српске и Пројекта менталног здравља у Босни и Херцеговини биће настављена продужетком пројектних активности. Споразум о техничким препорукама за планирање друге фазе Пројекта менталног здравља у БиХ, Модул 2: Интра- и интерсекторална сарадња, потписан је 28. марта 2013. године током дводневног семинара организованог у Берну у Швајцарској.

Споразум су потписали mr sc. dr med. Синиша Стевић, директор Агенције за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите Републике Српске, др Ахмед Ново, директор Агенције за квалитет и акредитацију у здравству Федерације Босне и Херцеговине, Valérie Falbriard испред Координације швајцарских кантона Берн, Фрибург, Женева и Јура и Thomas Moser испред Стратешког комитета за вањске односе.

Потписници су се усагласили да техничка рјешења дефинисана у Споразуму представљају мапу пута и доприносе испуњењу краткорочних и дугорочних циљева и да се базирају на сљедећим документима: Mental Health Project in Bosnia and HerzegovinaModule 2: Study, system analysis and scenarios for further initiatives (аутор L. Bürki)Workshop-paper: Business model canvas и Workshop-paper: Roadmap.

Почетак друге фазе Пројекта менталноg здравља у БиХ предвиђен је за наредну годину.

Назад на Новости