Svjetski dan sigurnosti pacijenata 2023

Svjetski dan sigurnosti pacijenata 2023. godine obilježava se 17. septembra i posvećen je temi „Angažovanje pacijenata za sigurnost pacijenata“ i sloganu „Osnažimo glas pacijenata“, te ima za cilj da utiče na sve zainteresovane strane, uključujući pacijente, porodice, kreatore politika, lidere kako bi zajedničkim djelovanjima radili na osmišljavanju zdravstvenih politika i sigurnosnih intervencija koje zaista odražavaju potrebu i želje pacijenata povećavajući sigurnost zdravstvene zaštite globalno.

Svjetski dan sigurnosti pacijenata je jedan od globalnih dana javnog zdravlja i čvrsto utemeljen na osnovnom principu medicine „Prvo ne naškodi“. Ustanovljen je 2019. godine od strane Sedamdeset druge Svjetske zdravstvene skupštine usvajanjem rezolucije WHA.72.6 „Globalno djelovanje na sigurnost pacijenata“. NJegovi ciljevi bili su povećanje svijesti i angažovanje javnosti, unapređenje globalnog razumijevanja i rad na globalnoj solidarnosti i djelovanju država članica kako bi se poboljšala sigurnost pacijenata. Angažovanje pacijenata je ugrađeno i u Rezoluciju WHA.72.6 „Globalno djelovanje na sigurnost pacijenata“ i „Globalni akcioni plan za sigurnost pacijenata 2021-2030“.

Ciljevi Svjetskog dana sigurnosti pacijenata 2023. godine su:

  • Podići globalnu svijest o potrebi za aktivnim angažovanjem pacijenata, njihovih porodica i pružalaca njege u svim okruženjima i na svim nivoima zdravstvene zaštite kako bi se poboljšala sigurnost pacijenata,
  • Uključiti kreatore politika, lidere u zdravstvu, zdravstvene radnike i njegovatelje, udruženja pacijenata, civilnog društva i druge zainteresovane strane u nastojanjima da se pacijenti i njihove porodice angažuju u politikama i praksama  za sigurniju zdravstvenu zaštitu,
  • Osnažiti pacijente i njihove porodice da se aktivno uključe u svoju zdravstvenu zaštitu i u unapređenje sigurnosti zdravstvene zaštite.
  • Zagovarati hitnu akciju na angažovanju pacijenata i njihovih porodica u skladu sa Globalnim akcionim planom za sigurnost pacijenata 2021-2030, koju treba da preduzmu svi partneri.

Kroz slogan „Osnažimo glas pacijenata“ Svjetska zdravstvena organizacija poziva sve zainteresovane strane da preduzmu neophodne mjere kako bi se osiguralo da pacijenti budu uključeni u formulisanje politika, zastupljeni u strukturama upravljanja, uključeni u zajedničko dizajniranje strategija sigurnosti te da su aktivni partneri u svojoj zdravstvenoj zaštiti. Ovo se može postići samo obezbjeđenjem platformi i mogućnosti za različite pacijente, porodice i zajednice da podignu svoj glas, izraze zabrinutost, očekivanja i želje za unapređenje sigurnosti, usredsređenosti na pacijente, povjerenja i pravičnosti.

Izvor: World Patient Safety Day 2023: Engaging Patients for Patient Safety (who.int)

Nazad na Novosti