Treći ciklus seminara u sklopu Projekta mentalnog zdravlja

U sklopu Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini, Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske sprovodi aktivnosti na postizanju projektnog cilja C1 koji se odnosi na poboljšano razumijevanje rukovodilaca domova zdravlja i centara za socijalni rad o značaju i ulozi centara za mentalno zdravlje u sistemu organizacije domova zdravlja i uspostavljanje bolje saradnje centara za mentalno zdravlje sa drugim službama u okviru doma zdravlja, drugim relevantim sektorima i lokalnom zajednicom.

Prva serija regionalnih seminara na temu „Značaj i uloga Centra za mentalno zdravlje unutar Doma zdravlja“ organizovana je u decembru 2010. godine u tri regionalna centra, u Istočnom Sarajevu, Tesliću i Banjoj Luci,  na kojima su učestvovali direktori domova zdravlja, načelnici centara za mentalno zdravlje, načelnici bolničkih psihijatrijskih odjeljenja i direktori centara za socijalni rad. Drugi ciklus seminara, sa istim učesnicima, održan je u junu 2011. u Banjoj Luci, Trebinju i Tesliću.

Treći ciklus seminara u organizaciji ASKVA-e biće održan 09.11.2011. u hotelu San u Laktašima i 14.11.2011. u hotelu Kardial u Tesliću na koje su pozvani isti učesnici kao i na prethodnim ciklusima. Uz podsjećanje o dosadašnjim aktivnostima na projektu, učesnici će imati priliku da prate i predavanja o psihosocijalnim posljedicama psihijatrijskih poremećaja, iskustvima na sprovođenju Strategije razvoja mentalnog zdravlja u RS kao i o radu centra za socijalni rad na polju sveobuhvatne brige o oboljelim od mentalnih poremećaja i njihovoj saradnji sa ostalim akterima.

Nazad na Novosti