Трећи циклус семинара у склопу Пројекта менталног здравља

У склопу Пројекта менталног здравља у Босни и Херцеговини, Агенција за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите Републике Српске спроводи активности на постизању пројектног циља Ц1 који се односи на побољшано разумијевање руководилаца домова здравља и центара за социјални рад о значају и улози центара за ментално здравље у систему организације домова здравља и успостављање боље сарадње центара за ментално здравље са другим службама у оквиру дома здравља, другим релевантим секторима и локалном заједницом.

Прва серија регионалних семинара на тему „Значај и улога Центра за ментално здравље унутар Дома здравља“ организована је у децембру 2010. године у три регионална центра, у Источном Сарајеву, Теслићу и Бањој Луци,  на којима су учествовали директори домова здравља, начелници центара за ментално здравље, начелници болничких психијатријских одјељења и дирeктори центара за социјални рaд. Други циклус семинара, са истим учесницима, одржан је у јуну 2011. у Бањој Луци, Требињу и Теслићу.

Трећи циклус семинара у организацији АСКВА-е биће одржан 09.11.2011. у хотелу Сан у Лакташима и 14.11.2011. у хотелу Кардиал у Теслићу на које су позвани исти учесници као и на претходним циклусима. Уз подсјећање о досадашњим активностима на пројекту, учесници ће имати прилику да прате и предавања о психосоцијалним посљедицама психијатријских поремећаја, искуствима на спровођењу Стратегије развоја менталног здравља у РС као и о раду центра за социјални рад на пољу свеобухватне бриге о обољелим од менталних поремећаја и њиховој сарадњи са осталим актерима.

Назад на Новости