UČEŠĆE DR SINIŠE STEVIĆA NA 9. sveruskoj naučnoj konferenciji pod nazivom „Medicina i kvalitet - 2016“

MOSKVA, RUSKA FEDERACIJA

5-6. decembar 2016. godine

Mr sc. dr med. Siniša Stević,  direktor JU Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske je, na poziv direktora Federalne službe za kontrolu u oblasti zdravstvene zaštite Ruske Federacije, (Roszdavnadzor),  M.A. Muraška, učestvovao u radu 9. sveruske naučne konferencije pod nazivom „Medicina i kvalitet - 2016“, koja je održana u skladu sa planom naučnih skupova Ministarstva zdravlja Ruske Federacije, u periodu 5-6. decembar 2016. godine u Moskvi.

U radu konferencije su učestvovali predstavnici Ministarstva zdravlja Ruske Federacije, Federalne službe za nadzor u oblasti zdravstvene zaštite, lokalnih zdravstvenih vlasti iz regiona Ruske Federacije, kao i vodeći ruski zdravstveni stručnjaci i međunarodni specijalisti u oblasti upravljanja kvalitetom. Poseban fokus ovogodišnje konferencije je bio na primjeni informacionih tehnologija u obezbjeđivanju sigurnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite – detektovanju problema i iznalaženju rješenja, a održani su i brojne panel diskusije na teme hitnih pitanja u oblastima upravljanja, organizacije i kontrole kvaliteta zdravstvene zaštite, te razvoju informacionih sistema u zdravstvu.

Ključne teme ovog dvodnevnog programa su bila pitanja koja se odnose na organizaciju zdravstvenih usluga na osnovu medicine zasnovane na dokazima i nacionalnih kliničkih vodiča (protokola liječenja) kao instrumenata za praćenje i ocjenu kvaliteta zdravstvene zaštite. Glavne obrađene teme tokom održavanja ovog skupa su bile:

1)    Moderni pristupi sigurnosti i kvalitetu medicinske prakse – osnova za javno zdravlje

2)    Nacionalni klinički vodiči (protokoli liječenja); medicinske intervencije; standardi zdravstvene zaštite – provjera kvaliteta usluga zdravstvene zaštite

3)    Tematska pitanja o postupanju sa implantatima

4)    Visoko-tehnološka medicinska usluga: ključni izazovi i načini za unapređenje kvaliteta

5)    Informacione tehnologije u obezbjeđivanju sigurnosti i kvaliteta zdravstvenih usluga – problemi i rješenja

6)    Djelotvorne strategije interne kontrole i sigurnosti kvaliteta u pružanju usluga zdravstvenih organizacija (bolnica) - praktičan primjer Ruske Federacije

7)    Organizacija interne kontrole kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga

8)    Ambulantna i hitna medicinska zaštita: osnovni aspekti kvaliteta i sigurnosti

9)    2016 – godina borbe protiv dijabetesa: aspekti kvaliteta i sigurnosti u prevenciji i liječenju dijabetesa u Ruskoj Federaciji

10) Glavni vektori jačanja/osiguranja kvaliteta i dostupnosti palijativne zaštite u Ruskoj Federaciji

11) Praćenje rada zdravstvenih ustanova kao instrument u obezbjeđivanju kvaliteta i sigurnosti – regionalni i federalni aspekti

12) Poštovanje prava građana u sferi zdravstvene zaštite i jačanje državnih garancija u obezbjeđivanju tih prava.

U sklopu programske sesije koja je bila posvećena primjeni informacionih tehnologija u osiguranju sigurnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite, dr Stević je održao prezentaciju na temu „Razvoj nacionalnog sistema za praćenje ključnih indikatora kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite – prikaz slučaja: iskustvo Republike Srpske“.

Tokom konferencije su održani brojni okrugli stolovi i radionice na teme: rješavanje žalbi pacijenata, obuke, standardizacija evaluacije rezultata rada; organizacija kontinuirane profesionalne edukacije zdravstvenih profesionalaca i djelotvorni pristupi u upravljanju ljudskim resursima u zdravstvenim ustanovama.

Učešće na ovoj konferenciji svim učesnicima je omogućilo veoma korisnu razmjenu mišljenja, iskustava i ideja u oblasti sigurnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite.

Nazad na Novosti