УЧЕШЋЕ ДР СИНИШЕ СТЕВИЋА НА 9. сверуској научној конференцији под називом „Медицина и квалитет - 2016“

МОСКВА, РУСКА ФЕДЕРАЦИЈА

5-6. децембар 2016. године

Мр сц. др мед. Синиша Стевић,  директор ЈУ Агенција за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите Републике Српске је, на позив директора Федералне службе за контролу у области здравствене заштите Руске Федерације, (Росздавнадзор),  М.А. Мурашка, учествовао у раду 9. сверуске научне конференције под називом „Медицина и квалитет - 2016“, која је одржана у складу са планом научних скупова Министарства здравља Руске Федерације, у периоду 5-6. децембар 2016. године у Москви.

У раду конференције су учествовали представници Министарства здравља Руске Федерације, Федералне службе за надзор у области здравствене заштите, локалних здравствених власти из региона Руске Федерације, као и водећи руски здравствени стручњаци и међународни специјалисти у области управљања квалитетом. Посебан фокус овогодишње конференције је био на примјени информационих технологија у обезбјеђивању сигурности и квалитета здравствене заштите – детектовању проблема и изналажењу рјешења, а одржани су и бројне панел дискусије на теме хитних питања у областима управљања, организације и контроле квалитета здравствене заштите, те развоју информационих система у здравству.

Кључне теме овог дводневног програма су била питања која се односе на организацију здравствених услуга на основу медицине засноване на доказима и националних клиничких водича (протокола лијечења) као инструмената за праћење и оцјену квалитета здравствене заштите. Главне обрађене теме током одржавања овог скупа су биле:

1)    Модерни приступи сигурности и квалитету медицинске праксе – основа за јавно здравље

2)    Национални клинички водичи (протоколи лијечења); медицинске интервенције; стандарди здравствене заштите – провјера квалитета услуга здравствене заштите

3)    Тематска питања о поступању са имплантатима

4)    Високо-технолошка медицинска услуга: кључни изазови и начини за унапређење квалитета

5)    Информационе технологије у обезбјеђивању сигурности и квалитета здравствених услуга – проблеми и рјешења

6)    Дјелотворне стратегије интерне контроле и сигурности квалитета у пружању услуга здравствених организација (болница) - практичан примјер Руске Федерације

7)    Организација интерне контроле квалитета и сигурности здравствених услуга

8)    Амбулантна и хитна медицинска заштита: основни аспекти квалитета и сигурности

9)    2016 – година борбе против дијабетеса: аспекти квалитета и сигурности у превенцији и лијечењу дијабетеса у Руској Федерацији

10) Главни вектори јачања/осигурања квалитета и доступности палијативне заштите у Руској Федерацији

11) Праћење рада здравствених установа као инструмент у обезбјеђивању квалитета и сигурности – регионални и федерални аспекти

12) Поштовање права грађана у сфери здравствене заштите и јачање државних гаранција у обезбјеђивању тих права.

У склопу програмске сесије која је била посвећена примјени информационих технологија у осигурању сигурности и квалитета здравствене заштите, др Стевић је одржао презентацију на тему „Развој националног система за праћење кључних индикатора квалитета и сигурности здравствене заштите – приказ случаја: искуство Републике Српске“.

Током конференције су одржани бројни округли столови и радионице на теме: рјешавање жалби пацијената, обуке, стандардизација евалуације резултата рада; организација континуиране професионалне едукације здравствених професионалаца и дјелотворни приступи у управљању људским ресурсима у здравственим установама.

Учешће на овој конференцији свим учесницима је омогућило веома корисну размјену мишљења, искустава и идеја у области сигурности и квалитета здравствене заштите.

Назад на Новости