Učešće predstavnika ASKVA-e na međunarodnim radionicama i konferencijama

U prethodnom periodu održano je nekoliko značajnih konferencija na polju unapređenja zdravstvene zaštite na kojima su prisustvovali i aktivno učestvovali i predstavnici Agencije za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske. S obzirom da je profesionalno usavršavanje i stalno unapređenje znanja i vještina zaposlenih trajno opredjeljenje Agencije, nastavićemo da i u buduće pratimo trendove u oblasti unapređenja kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite kako bismo iskustva stečena na međunarodnim skupovima iskoristili u našem radu.

U organizaciji agencije Health Conferences UK u Londonu je 21.03.2012. godine održana jednodnevna međunarodna konferencija na temu „Klinički indikatori kvaliteta i njihovo grafičko predstavljanje“. Uz direktora ASKVA-e, dr Sinišu Stevića, konferenciji su prisustvovali i Jagoda Berić i Danko Jotanović, informatičari zaposleni u Agenciji. Uz predavanja relevantnih britanskih stručnjaka o značaju kliničkih indikatora kvaliteta, učesnici su imali priliku da prošire saznanja o praktičnoj primjeni indikatora kroz nekoliko predstavljenih slučajeva iz značajnih britanskih zdravstvenih ustanova.

 

Institut za zaštitu zdravlja Republike Slovenije uputio je poziv ASKVA-i za učešće na jednodnevnoj radionici sa temom „Klinički putevi u elektronskoj formi“. ASKVA se odazvala pozivu imenujući dr Savku Štrbac, šefa sektora za poslove akreditacije i kvaliteta, kao predstavnika Republike Srpske da uzme učešće na ovoj radionici koja je održana 26.04.2012. godine u LJubljani u prostorijama Instituta za zaštitu zdravlja Republike Slovenije. U radu radionice su učestvovali predstavnici bolnica iz Slovenije i drugih institutucija zdravstvenog sistema Republike Slovenije a predavači su, uz ugledne slovenačke profesore, bili i gosti predavači dr Arjen Noordzi iz Holandije, sa predavanjem na temu „Iskustva sa uvođenjem e-pathway“, i naša dr Savka Štrbac, sa predavanjem na temu “Razvoj kliničkih puteva u Republici Srpskoj”.

 

U Amsterdamu je od 31.05. do 01.06. 2012. godine održana međunarodna konferencija ECP-a (European Care Pathway – evropski klinički putevi) kojoj je prisustvovalo 150 učesnika iz 16 zemalja. Tokom dvodnevne konferencije učesnici su, kroz brojna stručna predavanja, diskusije ali i razmjene iskustava na polju kliničkih puteva i operativnog menadžmenta u zdravstvu, imali prilike da se upoznaju sa najnovijim trendovima u ovim oblastima. Aktivan učesnik konferencije bila je i dr Savka Štrbac, kao jedina predstavnica Republike Srpske i BiH, sa poster prezentacijom „Uvođenje kliničkih puteva u UKC Banja Luka – stavovi zdravstvenih profesionalaca“. Dio programa konferencije bila je i posjeta jednoj opštoj bolnici u Amsterdamu kako bi se učesnicima na licu mjesta predstavila iskustva iz bolnice u kojoj su klinički putevi već 10 godina u primjeni, što je bilo od velikog značaja za razmjenu iskustava i ideja koja se mogu iskoristiti za dalja unapređenja našeg zdravstvenog sistema.

Nazad na Novosti