Учешће представника АСКВА-е на међународним радионицама и конференцијама

У претходном периоду одржано је неколико значајних конференција на пољу унапређења здравствене заштите на којима су присуствовали и активно учествовали и представници Агенције за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите Републике Српске. С обзиром да је професионално усавршавање и стално унапређење знања и вјештина запослених трајно опредјељење Агенцијe, наставићемо да и у будуће пратимо трендове у области унапређења квалитета и сигурности здравствене заштите како бисмо искуства стечена на међународним скуповима искористили у нашем раду.

У организацији агенције Health Conferences UK у Лондону је 21.03.2012. године одржана једнодневна међународна конференција на тему „Клинички индикатори квалитета и њихово графичко представљање“. Уз директора АСКВА-е, др Синишу Стевића, конференцији су присуствовали и Јагода Берић и Данко Јотановић, информатичари запослени у Агенцији. Уз предавања релевантних британских стручњака о значају клиничких индикатора квалитета, учесници су имали прилику да прошире сазнања о практичној примјени индикатора кроз неколико представљених случајева из значајних британских здравствених установа.

 

Институт за заштиту здравља Републике Словеније упутио је позив АСКВА-и за учешће на једнодневној радионици са темом „Клинички путеви у електронској форми“. АСКВА се одазвала позиву именујући др Савку Штрбац, шефа сектора за послове акредитације и квалитета, као представника Републике Српске да узме учешће на овој радионици која је одржана 26.04.2012. године у Љубљани у просторијама Института за заштиту здравља Републике Словеније. У раду радионице су учествовали представници болница из Словеније и других институтуција здравственог система Републике Словеније а предавачи су, уз угледне словеначке професоре, били и гости предавачи др Arjen Noordzi из Холандије, са предавањем на тему „Искуства са увођењем е-pathway“, и наша др Савка Штрбац, са предавањем на тему “Развој клиничких путева у Републици Српској”.

 

У Амстердаму је од 31.05. до 01.06. 2012. године одржана међународна конференција ECP-а (European Care Pathway – европски клинички путеви) којој је присуствовало 150 учесника из 16 земаља. Током дводневне конференције учесници су, кроз бројна стручна предавања, дискусије али и размјене искустава на пољу клиничких путева и оперативног менаџмента у здравству, имали прилике да се упознају са најновијим трендовима у овим областима. Активан учесник конференције била је и др Савка Штрбац, као једина представница Републике Српске и БиХ, са постер презентацијом „Увођење клиничких путева у УКЦ Бања Лука – ставови здравствених професионалаца“. Дио програма конференције била је и посјета једној општој болници у Амстердаму како би се учесницима на лицу мјеста представила искуства из болнице у којој су клинички путеви већ 10 година у примјени, што је било од великог значаја за размјену искустава и идеја која се могу искористити за даља унапређења нашег здравственог система.

Назад на Новости