Uspostavljanje saradnje sa Fondom zdravstvenog osiguranja RS u vezi novog modela plaćanja

Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske (ASKVA) je u februaru 2011. godine započelakontinuiranu poslovnu saradnjusa Fondom zdravstvene zaštite Republike Srpske (Fond) u skladu sa njihovom za­ko­nom utvrđenom ulogom institucija koje treba da doprinose poboljšanju kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj.


Obje strane su se, kroz potpisan ugovor, sag­la­sile da svoje poslovne odnose zasnuju na uzajamnoj pomoći i saradnji u cilju praćenja dijagnostičko terapijske skupine (DTS), indikatora kvaliteta i kliničkih puteva.


ASKVA je, za potrebe praćenja indikatora kvaliteta i sigurnosti u bolnicama Republike Srpske, izradila internet aplikaciju za prikupljanje podataka potrebnih za izračunavanje definisanih indikatora kvaliteta (aplikacija).


Prešavši na sistem finansiranja zdravstvenih ustanova po DTS-u u aprilu 2011, Fond je,kroz ovu aplikaciju,prepoznao  mogućnost za saradnju sa ASKVA-om. Kako se radi o aplikaciji u koju se unose podaci o svim hospitalizovanim pacijentima, zaključeno je  da uz manje dodatke ista aplikacija može biti korištena i za prikupljanje podataka o DTS-u svakog hospitalizovanog pacijenta. U prilog ovoj ideji išla je i činjenica da je aplikacija već dostupna i koristi se u svim bolnicama.


Od aprila 2011.Aplikacija se počinje koristiti i za unos DTS podataka o svim hospitalizovanim pacijentima u slijedećim bolnicama Republike Srpske: KC Banja Luka, OB Gradiška, OB Prijedor, OB Bijeljina, OB Doboj, OB Trebinje, OB Nevesinje, OB Zvornik, KBS Foča, KBS Kasindo i ZZFMR „Dr Miroslav Zotović“. Aplikaciji se pristupa putem web stranice Agencije.

Nazad na Novosti