Успостављање сарадње са Фондом здравственог осигурања РС у вези новог модела плаћања

Агенција за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите Републике Српске (АСКВА) је у фебруару 2011. године започелаконтинуирану пословну сарадњуса Фондом здравствене заштите Републике Српске (Фонд) у складу са њиховом за­ко­ном утврђеном улогом институција које треба да доприносе побољшању квалитета здравствене заштите у Републици Српској.


Обје стране су се, кроз потписан уговор, саг­ла­силе да своје пословне односе заснују на узајамној помоћи и сарадњи у циљу праћења дијагностичко терапијске скупине (ДТС), индикатора квалитета и клиничких путева.


АСКВА је, за потребе праћења индикатора квалитета и сигурности у болницама Републике Српске, израдила интернет апликацију за прикупљање података потребних за израчунавање дефинисаних индикатора квалитета (aпликација).


Прешавши на систем финансирања здравствених установа по ДТС-у у априлу 2011, Фонд је,кроз ову aпликацију,препознао  могућност за сарадњу са АСКВА-ом. Како се ради о aпликацији у коју се уносе подаци о свим хоспитализованим пацијентима, закључено је  да уз мање додатке иста aпликација може бити кориштена и за прикупљање података о ДТС-у сваког хоспитализованог пацијента. У прилог овој идеји ишла је и чињеница да је aпликација већ доступна и користи се у свим болницама.


Од априла 2011.Апликација се почиње користити и за унос ДТС података о свим хоспитализованим пацијентима у слиједећим болницама Републике Српске: КЦ Бања Лука, ОБ Градишка, ОБ Приједор, ОБ Бијељина, ОБ Добој, ОБ Требиње, ОБ Невесиње, ОБ Зворник, КБС Фоча, КБС Касиндо и ЗЗФМР „Др Мирослав Зотовић“. Апликацији се приступа путем web странице Агенције.

Назад на Новости