Završni seminar u okviru Projekta mentalnog zdravlja - komponenta C1

U sklopu Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini, Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske sprovodi aktivnosti na postizanju projektnog cilja C1 koji se odnosi na poboljšano razumijevanje rukovodilaca domova zdravlja i centara za socijalni rad o značaju i ulozi centara za mentalno zdravlje u sistemu organizacije domova zdravlja i uspostavljanje bolje saradnje centara za mentalno zdravlje sa drugim službama u okviru doma zdravlja, drugim relevantim sektorima i lokalnom zajednicom.

Prva serija regionalnih seminara na temu „Značaj i uloga Centra za mentalno zdravlje unutar Doma zdravlja“ organizovana je u decembru 2010. godine u tri regionalna centra, u Istočnom Sarajevu, Tesliću i Banjoj Luci,  kojima su prisustvovali direktori domova zdravlja, načelnici centara za mentalno zdravlje, načelnici bolničkih psihijatrijskih odjeljenja i direktori centara za socijalni rad. Drugi ciklus seminara, sa istim učesnicima, održan je u junu 2011. u Banjoj Luci, Trebinju i Tesliću a treći u novembru 2011. godine u Tesliću i Laktašima.

Završni seminar u organizaciji ASKVA-e biće održan u ponedjeljak 09.04.2012. godine u hotelu Kardial u Tesliću na koji su pozvani isti učesnici kao i na prethodnim ciklusima. Učesnici će imati priliku da se informišu o dosadašnjim iskustvima na implementaciji Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini kao i da malo više saznaju o budućim aktivnostima na polju unapređenja mentalnog zdravlja.

Nazad na Novosti