Завршни семинар у оквиру Пројекта менталног здравља - компонента Ц1

У склопу Пројекта менталног здравља у Босни и Херцеговини, Агенција за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите Републике Српске спроводи активности на постизању пројектног циља Ц1 који се односи на побољшано разумијевање руководилаца домова здравља и центара за социјални рад о значају и улози центара за ментално здравље у систему организације домова здравља и успостављање боље сарадње центара за ментално здравље са другим службама у оквиру дома здравља, другим релевантим секторима и локалном заједницом.

Прва серија регионалних семинара на тему „Значај и улога Центра за ментално здравље унутар Дома здравља“ организована је у децембру 2010. године у три регионална центра, у Источном Сарајеву, Теслићу и Бањој Луци,  којима су присуствовали директори домова здравља, начелници центара за ментално здравље, начелници болничких психијатријских одјељења и дирeктори центара за социјални рaд. Други циклус семинара, са истим учесницима, одржан је у јуну 2011. у Бањој Луци, Требињу и Теслићу а трећи у новембру 2011. године у Теслићу и Лакташима.

Завршни семинар у организацији АСКВА-е биће одржан у понедјељак 09.04.2012. године у хотелу Кардиал у Теслићу на који су позвани исти учесници као и на претходним циклусима. Учесници ће имати прилику да се информишу о досадашњим искуствима на имплементацији Пројекта менталног здравља у Босни и Херцеговини као и да мало више сазнају о будућим активностима на пољу унапређења менталног здравља.

Назад на Новости