Obavještenje za zdravstvene ustanove

U skladu sa upitima koji su nam pristigli u posljednje vrijeme obavještavamo vas da JU ASKVA RS ne obavezuje zdravstvene ustanove da u toku pripreme za postupak sertifikacije angažuju konsultantsku pomoć. Priprema za postupak sertifikacije uz asistenciju konsultanata je slobodan izbor zdravstvene ustanove i troškovi za konsultantske usluge nisu uključene u tarifu usluga sertifikacije ASKVA-e.

Nazad na Novosti