Обавјештење за здравствене установе

У складу са упитима који су нам пристигли у посљедње вријеме обавјештавамо вас да ЈУ АСКВА РС не обавезује здравствене установе да у току припреме за поступак сертификације ангажују консултантску помоћ нити да присуствују семинарима организованим од стране било које консултантске куће. 

Ангажман консулатаната у процесу припрема за поступак сертификације здравствене установе као и присуство на семинарима на ту тему је слободан избор здравствене установе, а трошкови консултантских услуга или котизација нису укључени у тарифу услуга сертификације здравствених установа код АСКВА-е.

Јавне установе здравственог система Републике Српскевећ имају обезбијеђену подршку консултантске куће „Bonex инжењеринг“ кроз пројекат „Увођење система менаџмента и система квалитета у здравствене установе у Републици Српској“, чијим сарадницима се могу обратити за сва питања, сугестије и коментаре везане за припреме и поступак сертификације.

Назад на Новости