Обавјештење за здравствене установе

У складу са упитима који су нам пристигли у посљедње вријеме обавјештавамо вас да ЈУ АСКВА РС не обавезује здравствене установе да у току припреме за поступак сертификације ангажују консултантску помоћ. Припрема за поступак сертификације уз асистенцију консултаната је слободан избор здравствене установе и трошкови за консултантске услуге нису укључене у тарифу услуга сертификације АСКВА-е.

Назад на Новости