Proces sertifikacije

Zakonom o zdravstvenoj zaštiti propisan je postupak sertifikacije (slika). Postupak sprovodi ASKVA, a Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, na osnovu izvještaja ASKVA-e, donosi rješenje kojim potvrdjuje sertifikaciju. Zdravstvena ustanova kojoj nije izdato ovo rješenje ne može nastaviti da obavlja zdravstvenu djelatnost. Sertifikacija se vrši svakih sedam godina po unaprijed definisanom i objavljenom programu, kog donosi Ministar, na prijedlog ASKVA-e.

Nakon prijave ustanove za sertifikaciju, ASKVA imenuje tim ocjenjivača. Tim ocjenjivača sastoji se od obučenih zdravstvenih profesionalaca (istih po struci) i zaposlenika ASKVA-e. U saglasnosti sa timom ocjenjivača i ustanovom koja se prijavljuje, ASKVA pravi plan ocjenjivačke posjete.

U toku ocjenjivačke posjete, ocjenjivači prikupljaju podatke od raznih izvora koji im pomažu da utvrde da li su indikatori ispunjeni. Ovo uključuje:

  • razgovor sa rukovodstvom/ljekarom/stomatologom/farmaceutom
  • razgovor sa drugim članovima tima
  • direktno posmatranje aktivnosti u timu/ambulanti/službi
  • pregled medicinske dokumentacije
  • pregled podataka i dokumenata (knjiga procedura, pravilnici itd).

Ocjenjivanje se vrši u ustanovi, na način da ne ometa redovne radne procese. Nakon ocjenjivanja, ocjenjivači pišu izvještaj o posjeti, koji se šalje Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i na osnovu kog Ministar donosi rješenje kojim potvrdjuje sertifikaciju. Ukoliko zdravstvenoj ustanovi nije izdato ovo rješenje, ona ne može obavljati zdravstvenu djelatnost.