Proces sertifikacije

Zakonom o zdravstvenoj zastiti propisan je postupak sertifikacije (slika). Postupak sprovodi ASKVA, a Ministar zdravlja i socijalne zastite Republike Srpske, na osnovu izvjestaja ASKVA-e, donosi rjesenje kojim potvrdjuje sertifikaciju. Zdravstvena ustanova kojoj nije izdato ovo rjesenje ne moze nastaviti da obavlja zdravstvenu djelatnost. Sertifikacija se vrsi svakih sedam godina po unaprijed definisanom i objavljenom programu, kog donosi Ministar, na prijedlog ASKVA-e.

Nakon prijave ustanove za sertifikaciju, ASKVA imenuje tim ocjenjivaca. Tim ocjenjivaca sastoji se od obucenih zdravstvenih profesionalaca (istih po struci) i zaposlenika ASKVA-e. U saglasnosti sa timom ocjenjivaca i ustanovom koja se prijavljuje, ASKVA pravi plan ocjenjivacke posjete.

U toku ocjenjivacke posjete, ocjenjivaci prikupljaju podatke od raznih izvora koji im pomazu da utvrde da li su indikatori ispunjeni. Ovo ukljucuje:

  • razgovor sa rukovodstvom/ljekarom/stomatologom/farmaceutom
  • razgovor sa drugim clanovima tima
  • direktno posmatranje aktivnosti u timu/ambulanti/sluzbi
  • pregled medicinske dokumentacije
  • pregled podataka i dokumenata (knjiga procedura, pravilnici itd).

Ocjenjivanje se vrsi u ustanovi, na nacin da ne ometa redovne radne procese. Nakon ocjenjivanja, ocjenjivaci pisu izvjestaj o posjeti, koji se salje Ministarstvu zdravlja i socijalne zastite Republike Srpske i na osnovu kog Ministar donosi rjesenje kojim potvrdjuje sertifikaciju. Ukoliko zdravstvenoj ustanovi nije izdato ovo rjesenje, ona ne moze obavljati zdravstvenu djelatnost.