Sertifikacioni standardi

Sertifikacioni standardi su standardi prema kojima se vrši vanjsko ocjenjivanje zdravstvenih ustanova u procesu sertifikacije. Također, kroz samoocjenjivanje prema sertifikacionim standardima, zdravstvene ustanove pripremaju se za proces sertifikacije.

Sertifikacioni standardi imaju fokus na sigurnost, kako za pacijenta, tako i za sve ostale koji učestvuju u procesu pružanja zdravstvene zaštite.

Sertifikacione standarde razvija i revidira ASKVA, a donosi ih Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, na prijedlog ASKVA-e.

Sertifikacioni standardi izrađuju se za sve vrste zdravstvenih ustanova, a sastoje se iz sljedećih osnovnih grupa:

 • upravljanje i rukovođenje ustanovom
 • kompetentna i sposobna radna snaga
 • sigurno okruženje za osoblje i pacijente
 • korektno vođena medicinska dokumentacija
 • unapređenje sigurnosti.

Izrada standarda

Prilikom izrade sertifikacionih standarda za zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj, komisija za izradu sertifikacionih standarda, imenovana od strane Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, pratila je međunardno priznate principe za razvoj standarda (ALPHA program). To znači da sertifikacioni standardi ispunjavaju navedene principe:

 • ključni koncept obuhvata sve standarde, bez obzira na to kakav je njihov specifični sadržaj;
 • tip standarda je jasno definisan (da li se odnosi na strukturu, proces ili ishod);
 • obim standarda je jasno definisan;
 • sadržaj standarda je sveobuhvatan i jasno struktuiran;
 • standardi su formulisani kroz dobro definisan proces;
 • standardi omogućavaju konzistentno mjerenje.

Također, sertifikacioni standardi za zdravstvene ustanove moraju imati sljedeće osnovne karakteristike:

 • da su relevantni (da imaju smisao);
 • da su razumljivi (da su jasno definisani);
 • da su mjerljivi (da se mogu sa pouzdanošću ocijeniti od strane obučenih ocjenjivača) i
 • da su ostvarljivi (da se mogu ispoštovati/ispuniti od strane ustanove koja se ocjenjuje).

U sertifikacione standarde ugrađeni su aktuelni zakoni i podzakonski akti na entitetskom ili državnom nivou koji se odnose na  zdravstvenu zaštitu, zaštitu na radu, lijekove i medicinska sredstva, medicinsku dokumentaciju itd. Također, standardi sadrže i zahtjeve profesionalnih komora (npr. licenciranje zdravstvenih profesionalaca).

Standardi, kriterijumi, indikatori

Dizajn i struktura sertifikacionih standarda rađeni su po uzoru na akreditacione standarde za zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj.

Standardi se sastoje iz kriterijuma, koji opisuju ključne komponente standarda. Kriterijumi se koriste da bi se pobliže objasnili standardi i da bi se ocijenilo da li su standardi ispunjeni ili ne. Kriterijumi se ocjenjuju preko indikatora, koji pomažu ocjenjivaču da ocijeni stepen u kom je kriterijum ispunjen. Kriterijum je ispunjen kada su ispunjeni svi indikatori.

Pravilnik o standardima za sertifikaciju zdravstvenih ustanova 

Pravilnik o standardima za sertifikaciju zdravstvenih ustanova je donesen od strane Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i objavljen u Službenom glasniku Republike Srpske broj 40/12 (preuzeti ovdje), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o standardima za sertifikaciju zdravstvenih ustanova u Službenom glasniku Republike Srpske broj 11/13 (preuzeti ovdje) a Pravilnik o izmjenama Pravilnika o standardima za sertifikaciju zdravstvenih ustanova u Službenom glasniku Republike Srpske broj 84/14 (preuzeti ovdje).