Сертификациони стандарди

Сертификациони стандарди су стандарди према којима се врши вањско оцјењивање здравствених установа у процесу сертификације. Такођер, кроз самооцјењивање према сертификационим стандардима, здравствене установе припремају се за процес сертификације.

Сертификациони стандарди имају фокус на сигурност, како за пацијента, тако и за све остале који учествују у процесу пружања здравствене заштите.

Сертификационе стандарде развија и ревидира АСКВА, а доноси их Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске, на приједлог АСКВА-е.

Сертификациони стандарди израђују се за све врсте здравствених установа, а састоје се из сљедећих основних група:

 • управљање и руковођење установом
 • компетентна и способна радна снага
 • сигурно окружење за особље и пацијенте
 • коректно вођена медицинска документација
 • унапређење сигурности.

Израда стандарда

Приликом израде сертификационих стандарда за здравствене установе у Републици Српској, комисија за израду сертификационих стандарда, именована од стране Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске, пратила је међунардно признате принципе за развој стандарда (ALPHA програм). То значи да сертификациони стандарди испуњавају наведене принципе:

 • кључни концепт обухвата све стандарде, без обзира на то какав је њихов специфични садржај;
 • тип стандарда је јасно дефинисан (да ли се односи на структуру, процес или исход);
 • обим стандарда је јасно дефинисан;
 • садржај стандарда је свеобухватан и јасно структуиран;
 • стандарди су формулисани кроз добро дефинисан процес;
 • стандарди омогућавају конзистентно мјерење.

Такођер, сертификациони стандарди за здравствене установе морају имати сљедеће основне карактеристике:

 • да су релевантни (да имају смисао);
 • да су разумљиви (да су јасно дефинисани);
 • да су мјерљиви (да се могу са поузданошћу оцијенити од стране обучених оцјењивача) и
 • да су остварљиви (да се могу испоштовати/испунити од стране установе која се оцјењује).

У сертификационе стандарде уграђени су актуелни закони и подзаконски акти на ентитетском или државном нивоу који се односе на  здравствену заштиту, заштиту на раду, лијекове и медицинска средства, медицинску документацију итд. Такођер, стандарди садрже и захтјеве професионалних комора (нпр. лиценцирање здравствених професионалаца).

Стандарди, критеријуми, индикатори

Дизајн и структура сертификационих стандарда рађени су по узору на акредитационе стандарде за здравствене установе у Републици Српској.

Стандарди се састоје из критеријума, који описују кључне компоненте стандарда. Критеријуми се користе да би се поближе објаснили стандарди и да би се оцијенило да ли су стандарди испуњени или не. Критеријуми се оцјењују преко индикатора, који помажу оцјењивачу да оцијени степен у ком је критеријум испуњен. Критеријум је испуњен када су испуњени сви индикатори.

Правилник о стандардима за сертификацију здравствених установа 

Правилник о стандардима за сертификацију здравствених установа је донесен од стране Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске и објављен у Службеном гласнику Републике Српске број 40/12 (преузети овдје), Правилник о измјенама и допунама Правилника о стандардима за сертификацију здравствених установа у Службеном гласнику Републике Српске број 11/13 (преузети овдје) а Правилник о измјенама Правилника о стандардима за сертификацију здравствених установа у Службеном гласнику Републике Српске број 84/14 (преузети овдје).