Процес сертификације

Законом о здравственој заштити прописан је поступак сертификације (слика). Поступак спроводи АСКВА, а Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске, на основу извјештаја АСКВА-е, доноси рјешење којим потврђује сертификацију. Здравствена установа којој није издато ово рјешење не може наставити да обавља здравствену дјелатност. Сертификација се врши сваких седам година по унапријед дефинисаном и објављеном програму, ког доноси Министар, на приједлог АСКВА-е.

Након пријаве установе за сертификацију, АСКВА именује тим оцјењивача. Тим оцјењивача састоји се од обучених здравствених професионалаца (истих по струци) и запосленика АСКВА-е. У сагласности са тимом оцјењивача и установом која се пријављује, АСКВА прави план оцјењивачке посјете.

У току оцјењивачке посјете, оцјењивачи прикупљају податке од разних извора који им помажу да утврде да ли су индикатори испуњени. Ово укључује:

  • разговор са руководством/љекаром/стоматологом/фармацеутом
  • разговор са другим члановима тима
  • директно посматрање активности у тиму/амбуланти/служби
  • преглед медицинске документације
  • преглед података и докумената (књига процедура, правилници итд).

Оцјењивање се врши у установи, на начин да не омета редовне радне процесе. Након оцјењивања, оцјењивачи пишу извјештај о посјети, који се шаље Министарству здравља и социјалне заштите Републике Српске и на основу ког Министар доноси рјешење којим потврђује сертификацију. Уколико здравственој установи није издато ово рјешење, она не може обављати здравствену дјелатност.