Регистар

У складу са одредбама Закона о измјенама и допунама Закона о здравственој заштити (Службени гласник Републике Српске број 44/15; преузми овдје), Агенција за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите Републике Српске води регистар сертификованих здравствених установа и исти објављује на интернет страници Агенције.

Регистар сертификованих здравствених установа, према Правилнику о поступку сертификације здравствене установе и садржају регистра сертификованих здравствених установа (Службени гласник Републике Српске број 20/12; преузми овдје), садржи слиједеће податке:

  •  назив сертификоване здравствене установе,
  •  стандарде по којима је извршено оцјењивање,
  •  број рјешења о сертификацији и датум издавања и
  •  податке о укидању и престанку сертификације.

 Регистар се мјесечно ажурира, у складу са промјенама статуса сертификованих здравствених установа.