Регистар

У складу са одредбама Закона о измјенама и допунама Закона о здравственој заштити (Службени гласник Републике Српске број 44/15), Агенција за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите Републике Српске води регистар сертификованих здравствених установа и исти објављује на интернет страници Агенције.

Регистар сертификованих здравствених установа, према Правилнику о поступку сертификације здравствене установе и садржају регистра сертификованих здравствених установа (Службени гласник Републике Српске број 20/12), садржи слиједеће податке:

·         Назив сертификоване здравствене установе,

·         Стандарде по којима је извршено оцјењивање,

·         Број рјешења о сертификацији и датум издавања и

·         Податке о укидању и престанку сертификације.

Регистар се мјесечно ажурира, у складу са промјенама статуса сертификованих здравствених установа.

 

Преузми регистар