Остали документи за сертификацију

Сертификација домова здравља 

Сертификација апотека 

Сертификација болница

Сертификација амбуланти породичне медицине

Сертификација специјалистичких амбуланти

Упитник за израду плана спровођења сертификације специјалистичких амбуланти
Упитник за израду плана спровођења сертификације специјалистичких амбуланти

Упитник за израду плана спровођења сертификације специјалистичких центара
Упитник за израду плана спровођења сертификације специјалистичких центара

Упитник за самооцјењивање за специјалистичке ортопедске амбуланте
Упитник за самооцјењивање за специјалистичке ортопедске амбуланте

Упитник за самооцјењивање за специјалистичке неуролошке амбуланте
Упитник за самооцјењивање за специјалистичке неуролошке амбуланте

Упитник за самооцјењивање за специјалистичке амбуланте за физикалну медицину и рехабилитацију
Упитник за самооцјењивање за специјалистичке амбуланте за физикалну медицину и рехабилитацију

Упитник за самооцјењивање за специјалистичке амбуланте интерне медицине
Упитник за самооцјењивање за специјалистичке амбуланте интерне медицине

Упитник за самооцјењивање за специјалистичке гинеколошке амбуланте
Упитник за самооцјењивање за специјалистичке гинеколошке амбуланте

Упитник за самооцјењивање за специјалистичке амбуланте за ултразвучну дијагностику
Упитник за самооцјењивање за специјалистичке амбуланте за ултразвучну дијагностику

Упитник за самооцјењивање за специјалистичке амбуланте опште хирургије
Упитник за самооцјењивање за специјалистичке амбуланте опште хирургије

Упитник за самооцјењивање за специјалистичке педијатријске амбуланте
Упитник за самооцјењивање за специјалистичке педијатријске амбуланте

Упитник за самооцјењивање за специјалистичке пулмолошке амбуланте
Упитник за самооцјењивање за специјалистичке пулмолошке амбуланте

Упитник за самооцјењивање за специјалистичке радиолошке амбуланте
Упитник за самооцјењивање за специјалистичке радиолошке амбуланте

Упитник за самооцјењивање за специјалистичке амбуланте медицине рада
Упитник за самооцјењивање за специјалистичке амбуланте медицине рада

Упитник за самооцјењивање за специјалистичке офталмолошке амбуланте
Упитник за самооцјењивање за специјалистичке офталмолошке амбуланте

Упитник за самооцјењивање за специјалистичке амбуланте из области радиолошке дијагностике
Упитник за самооцјењивање за специјалистичке амбуланте из области радиолошке дијагностике

Упитник за самооцјењивање за специјалистичке дерматовенеролошке амбуланте
Упитник за самооцјењивање за специјалистичке дерматовенеролошке амбуланте

Упитник за самооцјењивање за специјалистичке центре
Упитник за самооцјењивање за специјалистичке центре

Сертификација завода за стоматологију

Сертификација стоматолошких и специјалистичких стоматолошких амбуланти