Одржана радионица о управљању клиничким ризиком и управљању нежељеним догађајима

У Београду је 16. и 17. децембра 2013. године у организацији Бирoа зa тeхничку пoмoћ и рaзмjeну инфoрмaциja (TAIEX- Technical Assistance and Information Exchange), пoсeбнoг oдјeљeња у oквиру Гeнeрaлнoг дирeктoрaтa зa прoширeњe Eврoпскe кoмисиje, у сaрaдњи сa Mинистaрствoм здрaвљa Рeпубликe Србиje, а у имe Здрaвствeнe мрeжe jугoистoчнe Eврoпe и Рeгиoнaлнoг рaзвojнoг цeнтрa за акредитацију и континуирано унапређење квалитета здравствене заштите, одржана двoднeвнa рaдиoницa o упрaвљaњу клиничким ризикoм и нeжeљeним дoгaђajима.

Радионица је организована у склопу активности повезаних са Препоруком Савјета Eврoпскe униje о сигурности пацијента, укључујући спречавање и контролу интрaхoспитaлних инфекција (2009/Ц 151/01), која је донесена 9. јуна 2009. године у Луксембургу. Савјет Европске уније препоручује да државе чланице Здравствене мреже југоисточне Европе развијају, одржавају и унапређују свеобухватни систем извјештавања и учења, тако да су обим и узроци нежељених догађаја дефинисани чиме се омогућава развој ефикасних рјешења. Сигурност пацијента треба да је дио редовнe едукацијe и обуке здравствених радника као пружаоца здравствене заштите. Такође, на радионици је разматран утицај сигурности пацијента на клиничке исходе у земљама чланицама мреже и потреба да се идентификују заједнички изазови и активности неопходни за препознавање сигурности пацијента међу чланицама мреже и усклађивање са захтјевима ЕУ.

Током радионице своје су радове презентовали Pia Knudsen, из Агенције за сигурност и жалбе пацијената Данске; Lucia Guidotti, из Министарства здравља Италије; Adriana Galan, из Института за јавно здравље Румуније; Hanne Tønnesen, из Центра за промоцију здравља болнице Фредериксбегр Данска; Yvonne Tuitert, из Министарства здравља Холандије и Maria Ruseva, представник и извјестилац извршног вијећа Здравствене мреже за југоисточну Европу.

Поред поменутих експерата, на радионици су размијенили искуства из области сигурности пацијента, области законске регулативе и достигнућа и преставници Молдавије, Израела, Албаније, Федерације Босне и Херцеговине, Румуније, Македоније, Црне Горе, Хрватске и Србије. Републику Српску су представљали директор Агенције за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите Републике Српске Синиша Стевић и шеф Сектора за сертификацију Весна Вујић-Алексић. Др Стевић је био предсједавајући другог дана радионице, када су на програму биле теме из области управљања клиничким ризиком.

Тим Агенције је на радионици представио и наша искуства из управљања клиничким ризиком и управљања нежељеним догађајима, областима које су обухваћене сертификационим стандардима за здравствене установе.

Ова радионица представља једну од првих активности на путу остварења циљева Стратегије 2020 Југоисточне Европе којом је по први пут здравство представљено као један од основних елемената инклузивног раста. Један од четири циља дефинисаних овом Стратегијом је и увођење мјера за унапређење здравља становништва са фокусом на сиромашне и маргинализоване групе, јачањем капацитета за пружање високо квалитетних услуга и промоцију здравља.

Учешће на овом скупу и размјена искустава и идеја са учесницима из других земаља за наше представнике је од великог значаја, посебно за активности које Агенција предузима у циљу даљег унапређења нашег здравственог система.

Назад на Новости